Ilmus ?Kevade? lugemik

Põhikooliõpilastele mõeldud lugemik ei hõlma küll tervet “Kevadet?, vaid üksnes selle esimest, jõuludega lõppevat osa, mille esmailmumisest möödub tänavuste jõulude ajal 95 aastat. Lugemikus on kärbitult (kärpekohad on vastavate märkidega tähistatud) ära toodud ?Kevade? esimese osa olulisemad peatükid. Iga peatüki lõpus on tänapäeva lastele vähem arusaadavate sõnade seletused. Raamatu sissejuhatavas osas on aga juttu “Kevade? ilmumisloost, Oskar Lutsu elukäigust, Palamuse kihelkonnakoolist ning ?Kevade? tegevuse aegsest elust Eestis. Juttu on vähe, seda enam aga põnevat pildimaterjali. Nii et kui raamatu läbi loed ja pildid ära vaatad, oleksid justkui Palamuse kihelkonnakoolimuuseumis ära käinud. Ning teatud määral mõnes teises muuseumiski: piltidele on jäädvustatud ka Oskar Lutsu Majamuuseumis, Eesti Riigiarhiivis, Tallinna Linnamuuseumis, Eesti Tervishoiu Muuseumis, Eesti Lastekirjanduse Keskuses ja Tartu Mänguasjamuuseumis talletatud museaale. Nii saab lugemikku uurides näiteks teada, missuguseid raamatuid Lutsu-aegsed lapsed lugesid, milliste mänguasjadega mängisid, missugused olid nende koolitarbed ja õpikud ning missuguseid toiduaineid neile kooli kaasa pandi.

?Selle raamatu valmimisel oligi kunstnik Mare Hundi ja fotograaf Aldo Luudi tööl väga suur osakaal,? ütles Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus. ?Tänu sellele, et Mare Hunt on lisaks tööle Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ka Tartu Mänguasjamuuseumi kunstnik, teadis ta üsna hästi, mida ja kuidas sellesse raamatusse jäädvustama peaks. Mare Müürsepp, kellega koos tekstiosa koostasime, on aga suurepärane lastekirjanduse tundja.?

?Kevade? kommenteeritud kooliväljaande koostamise vajadust olid tunnetanud nii Mare Müürsepp kui ka Aili Kalavus.

?Muuseumis lasteekskursioone juhendades olin ammu tunnetanud, et lapsed, eriti väiksemad lapsed ei saa sugugi kõigest ?Kevadesse? kirja pandust aru, sest olustikuline taust on neile juba üsna võõras,? ütles Aili Kalavus. ?Raamat aitab seda viga parandada. Ja pealegi on ju olemas ka lastepiibel ning ?Kalevipoja? lastele kohandatud väljaanne. Miks siis laste-?Kevadet? ei võiks olla??

?Kevade? peatükkide juures seisvate illustratsioonide voorusteks peab muuseumipedagoog seda, et need on värvilised (lastele ju meeldivad värvilised pildid!) ja et neil kujutatu vastab täpselt sellele, mida lapsed Palamusele tulles näevad.

?Kooliõpikutes olevate illustratsioonide puhul see paraku alati nii ei ole ja see tekitab lastes vahel segadust,? ütles Aili Kalavus.

??Kevade? II osa lõpulausena on Oskar Luts kirjutanud: ?Ja kui jumal veel elu ja tervist annab, siis ehk saame oma noortest sõpradest edaspidigi kuulda.? Võid sinagi siit lasteväljaandest tuttavaks saanud tegelaste ja sündmustega uuesti ja põhjalikumalt kokku saada, kui võtad kätte päris ?Kevade? raamatu, edaspidi ehk ka ?Suve?, ?Sügise? ja muudki Lutsu teosed,? on öeldud kirjastuse Ilo poolt välja antud ?Kevade? lugemiku lõppsõnas. Õige ta on.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus