Ikka veel riigigümnaasiumist

Laupäevases Vooremaas andis Jõgevale riigigümnaasiumi rajamise kohta omapoolse seisukoha IRL fraktsioon. Ära on toodud lugematu arv küsimusi, mis vajavad vastuseid. Kes peaks vastuseid andma, kas Reformierakonna fraktsioon? Linnakodanikud on volikogusse valinud inimesed, kes peaksid olema võimelised mitte ainult küsimusi formuleerima, vaid ka lahendusi leidma.

Reformierakond on IRL-iga linnas koalitsioonis, kusjuures  haridusküsimused kuuluvad IRL liikme abilinnapea vastutusalasse, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees on IRL seast. Linnavolikogu on hariduse korralduse küsimusi arutanud viimase kahe volikogu koosseisu ajal ning praegune volikogu koosseis kümne kuu jooksul. Eesti  vanasõna ütleb, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Üheksa aastat on mõõdetud, nüüd on lõpuks siiski lõikamise aeg käes.

Artiklis toodud osadele  küsimustele on möödunud aastate jooksul olnud võimalik vastuseid leida, kui on soovitud. Arutada saab neid ettepanekuid, mida on tehtud. Kurbloolisus seisneb selles, et  22.veebruaril linnavolikogus arutlusele tulevad eelnõud riigigümnaasiumi asutamisest ja haridusvõrgu ümberkorraldamisest on sündinud hoopis rahanduskomisjoni initsiatiivil.  IRL fraktsiooni ega ka haridus- ja kultuurikomisjoni poolt  ei ole ühtegi eelnõud ette valmistatud, kuigi palusin seda volikogu esimehena komisjonil teha. Volikogu töötegemise kohaks on komisjon, mitte ajaleht.

Tegelikult on isegi väga hea, et alternatiivseid eelnõusid ei ole tekkinud, sest see näitab, et paremat lahendust lihtsalt ei olegi. Artiklis soovitakse kompleksset” lahendust. Kes ei sooviks? Reaalses elus tuleb aga lahendada probleeme ajalisi ja rahalisi võimalusi arvestades. Saastekvootide müügist saadud raha saab kasutada 2012. aasta lõpuni, enne seda tuleb ju veel käivitada projekteerimine ning riigihange.

Rahvakoosolekul viibinuna, kus antud probleemi arutati, olen kindlal seisukohal, et avalik arvamus on riigigümnaasiumi pooldav. Ühes gümnaasiumihoones  tühjaks jäävatele ruumidele lahenduse otsimine on koalitsiooni lähema poole aasta ülesanne, kuigi loodetavasti  alustab asutatav riigigümnaasium tööd alles kahe ja poole aasta pärast.

MEELIS PAUKLIN, Jõgeva linnavolikogu esimees, Reformierakond

Loe ka: “Kahtlused, kõhklused ja küsimused riigigümnaasiumi osas,” Vooremaa, 19. veebruar 2011

“Riigigümnaasium tooks Jõgeva haridusele helge tuleviku”, Vooremaa, 10. veebruar 2011

blog comments powered by Disqus