Iga maakond peab olema valimisringkond

Kolmapäeval, 16. aprillil esitas Rahvaliidu fraktsioon Riigikogu menetlusse Riigikogu valimise seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on suurendada valimisringkondade arvu selliselt, et iga maakond oleks ka omaette valimisringkond.

Kui kehtiv seadus näeb ette mitmemaakonnalisi valimisringkondi, siis seadusemuudatuse jõustumisel oleks iga maakond omaette valimisringkond, kuid suurlinnades jääksid ringkonnad samaks.

Uus kord muudaks erakondade jaoks nimekirjade moodustamise aluseid ja tooks kandidaadid Eesti erinevate piirkondade inimestele lähemale. Selliselt valitaks rahvaesindajaks maakonnas tuntud inimesed, kes oleksid senisest enam oma maakonna eest väljas.

Nii Riigikogu kui ka poliitika maine on madalamal tasemel kui kunagi varem ning Riigikogu usaldust aitab parandada liikmete vastutuse suurendamine oma valijate ees. Seda tuleb teha nii, et nad oleksid senisest konkreetsemalt seotud oma valimisringkonnaga.

Lisaks kaotatakse ära senine ebaproportsionaalne valimistulemuste kindlakstegemine. Kui asendada senine modifitseeritud dŽ Hondti süsteem tavalisega, mida kasutavad näiteks Soome ja Saksamaa, siis muutuvad valimistulemused enam rahva arvamust arvestavaks.

Tegelik võim on järjest rohkem koondumas valitsuse kätte ja Riigikogu viib ellu valitsuserakondade kitsas ringis otsustatut. Nii senine otsustusmehhanism kui ka Riigikogu maine viib Eesti demokraatia taandarenguni.

JAANUS MARRANDI,

Rahvaliidu esimees

blog comments powered by Disqus