Huvitavat ja kasulikku tegevust lastele

Projektinädalaid viivad läbi Esku Külaselts, kus koordinaator on Eda Miljand, Adavere Mõisa Selts Merle Karuksi koordineerimisel ja Lustivere Külaselts, kus projektinädalat juhib Mari-Liis Palu. Tegevust toetavad nii eespool nimetatud külaseltsid kui ka Hasartmängumaksu Nõukogu ja Põltsamaa vallavalitsus.

Igal nädalal oma teema

Eskus oli projektinädal juulikuu esimesel nädalal, sellel nädalal olid Esku lapsed oma traditsioonilises laagris Võrtsjärve ääres. Möödunud nädal aga seostati teemaga ?Ohutu kodukant?. Lastega kõneldi põhjalikumalt võimalikest ohtudest ning nende vältimisest nii liikluses kui ka mujal. Ühtlasi aitasid lapsed külakeskuse ümbrust prahist puhastada ja kuna Eskus oli tulemas valla külade päev, anti oma panus nii peoplatsi kui ka staadioni korrastamisele.

Adaveres algas lastelaagri tegevus sellel nädalal ning jätkub järgmisel. Sealse koordinaatori Merle Karuksi sõnul on käesoleval nädalal laagris kakskümmend suuremat last, kellega järgmisel nädalal liitub sama suur nooremate laste grupp. Selle nädala teemaks on ?Timur ja tema meeskond?, järgmine nädal tõotab endaga kaasa tuua seiklusi ning kannab ka vastavat nime – ?Tegijal juhtub mõndagi?.

Lustiveres alustatakse projektinädala tegemistega järgmisel nädalal kahes vanusegrupis: I ? IV ja V ? IX klass. Nooremate tegevused kannavad üldnimetust ?Koduküla kauniks? ning suuremat tähelepanu pööratakse looduse tundmaõppimisele. Vanemal grupil on teemaks ?Kuidas korraldada üritust??.

Kasulik ühendatud meeldivaga

Adaveres algavad selle nädala päevad rühmatööde, ühisarutelude ja võistlustega, seejärel asutakse tööle. ?Meie kõige tähtsam eesmärk on koosoldud päevadega sisendada lastesse koostöövalmidust ja üksteisest lugupidamist ning võimaldada ennast proovile panna. Laagri tegevuses osaleb ka Evi Rohtla Adavere Vaba Aja Keskusest. Kasvatajateks on Adavere kooli vilistlastest tudengid Sirli Alusalu ja Liina Käsik, kes mõlemad õpivad eripedagoogikat ja noorsootööd, esimene Tartu, teine Tallinna ülikoolis. ?Et praeguse nädala tegevus  seisneb timurluses, tuli noortel kasvatajatel kõigepealt endale selgeks teha, kes see Timur niisugune oli ja mis timurlus endast kujutab. Nad on ju uuema aja lapsed,? rääkis Merle Karuks. Nii käiaksegi abis, kus vaja, kõige enam aga koostööpartneri Põltsamaa emadeklubi maja värvimas.

Lustivere lapsed, kes järgmisel nädalal tegevust alustavad, aitavad samuti ümbruskonnas teha remondi- ja heakorratöid. Väiksemad lapsed meisterdavad ka taimedest kompositsioone ja viibivad võimalikult palju looduses, suurematele tuleb Ivo Targama jagama ürituste korraldamiseks näpunäiteid, mille tulemusena üritatakse ka üks üritus ette valmistada. Laagripäevad lõpevad kõigi ühise käiguga Vembu-Tembumaale.

VAIKE KÄOSAAR   

blog comments powered by Disqus