Huvitav õppereis Tartu- ja Põlvamaale

Jõgeva Aianduse ja Mesinduse Selts on igal aastal oma liikmeskonnale korraldanud õppereisi tutvumaks kauniste koduaedadega ja teiste aianduslike huviobjektidega. Senini on külastatud  oma maakonna huviobjekte, kuid tänavu viis reis Tartu- ja  Põlvamaale.

Tutvuti Luunja roosiaiaga, Mooste mõisa, Räpina aianduskooli kollektsioonaia  ja  pargiga ning OÜ Latikaga.

Luunja roosiaia säilitamise ja hea hooldustaseme eest tuleb tänusõnad öelda kohalikule vallavalitsusele.  Edu Mooste mõisa korrastamisel ning rekonstrueerimisel on taganud läbimõeldud ühistöö ning paikkonna ajalooliste tegevusalade (näiteks  linakasvatusega  seonduva) väärtustamine.

Jalutuskäigul Räpina aianduskooli territooriumil said mõnedki  aiapidajad  teada oma aias kasvavate lilleliikide nimed. Veelgi olulisem oli aga kauniste välisruumi kujundusvõtetega tutvumine, et neist siis mõnda ka oma koduaias kasutada. Kaasa toodi nii püsikute, ilupõõsaste kui ka viljapuude istikuid.

Mehikoormas oli võimalus pista varbad Peipsi vette ning osta kaasa maitsvaid osaühingus Latikas valmistatud kalatooteid. Külastati ka koduaedu Ahja ning Meeksi vallas.

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus