Hüvitatakse kehavälise viljastamise ravimeid

Naisel on õigus taotleda kuni kolme kehavälise viljastamise protseduuri jaoks vajalikele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamist. Ravimid, mida hüvitatakse, peavad olema kantud haigekassa ravimite loetellu.

Hüvitist saab taotleda tagasiulatuvalt kogu 2006. a eest. Avaldusi saab esitada selle aasta 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

Taotlus kehavälise viljastamise ravimite kulu hüvitamiseks tuleb esitada haigekassa piirkondlikku osakonda.

Taotluse vormi saab haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/blanketid/, Eesti Posti kontoritest või haigekassa piirkondlikest osakondadest.

Taotluse võib tähitud kirjaga saata ka posti teel.

Esimest korda maksab haigekassa hüvitise välja 1. veebruarist 2007 kuni 1. aprillini 2007 ravimite eest, mida on kasutatud 2006. a tehtud kehavälise viljastamise protseduurideks.

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus