Huvikooliseadus tugevdab riigi rolli

Tänasel huvihariduse ümarlaual väljendasid muusika-, kunsti- ja spordikoolide esindajad jätkuvalt soovi, et nende tegevusalas jääksid kehtima üleriigilised raamõppekavad. Ministeerium toetab nende taotlust. Samas ei saa ministeerium tulla vastu kõlanud ettepanekule nimetada muusikaalast huviharidust muusikaliseks põhihariduseks, sest see läheks vastuollu haridusseaduses kehtestatud põhihariduse mõistega. Eelnõu üks eesmärke on ka leida võimalusi tõhusamaks järelevalveks huvikoolide üle. Abiminister Erkki Piisangu sõnul on praegu Haridus- ja Teadusministeeriumi võimalused keelduda koolitusloa andmisest piiratud, seda isegi kontrollimata taustaga taotleja puhul. Lepiti kokku, et ümarlaua järgmisel kohtumisel arutatakse huvihariduse standardiga seonduvaid küsimusi, mille eesmärk on kehtestada huviharidusele ühtsed kvaliteedinõuded. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus