Huvi Jõgeva politseimaja lahtiste uste vastu oli tagasihoidlik

Möödunud reedel olid huvilistele avatud kõigi Lõuna prefektuuri üksuste uksed ning inimestel oli võimalik tutvuda sealsete ametnike töö ja tehnikaga. 

 

Alles vahetult enne jõulupühi välja kuulutatud ja seetõttu mitte väga suurt tähelepanu pälvinud üritust külastas kokku umbes 150 inimest. Jõgeva politseimaja külastajate kokkulugemiseks piisas ühe käe sõrmedest.

Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo Jõgeva politseijaoskonna juhi, politseikapten Ivar Dubolazovi sõnul oleks võinud Jõgeva politseimajas külalisi loomulikult rohkem olla, kuid erilist rõõmu tegi talle see, et kohaletulnute hulgas olid noored inimesed, kes mõtlevad tõsiselt politseiniku elukutsele. “See on eriti positiivne,” kinnitas Dubolazov. Tal on enda sõnul plaanis kevadel piirkonna gümnaasiumid läbi käia, et politsei töödest ja tegemistest noortele rohkem rääkida. 

Ühe tutvumiskäigul osalenud noore, Jõgevamaa gümnaasiumi abituriendi Kadri Lepa kindel soov ongi politseinikuks saada. “Kevadel lõpetan gümnaasiumi ja lähen seejärel Paikusele õppima,” ütles Kadri, lisades, et pole varem otseselt politseitööga kokku puutunud ning seetõttu oli politseimajaga tutvumine talle väga huvitav. 

Lõuna prefektuuri erinevates üksustes pakuti külalistele ka erinevat programmi. Kui Jõgeva politseimajas pandi põhirõhk möödunud aastal valminud uue maja tutvustamisele, külastati näiteks kinnipidamis- ja kainestuskambreid, kohtusaali, politseitöötajate kabinette ning räägiti politseitööst üldisemalt, siis suuremates üksustes oli huvilistel võimalik tutvuda ka politseitöö praktilise poole ning kasutatava tehnikaga. Prefektuuri ametnikud andsid külalistele ülevaate kriminalistide ja noorsoopolitseinike tööst ning piirikontrolli protseduuridest, vastavalt kohapealsetele võimalustele sai tutvuda pinnaltpäästevarustuse, operatiivsõidukite ja piirivalve hõljukitega, näha politseinike igapäevaseid töövahendeid, näiteks kuuliveste, relvi, kiirusemõõtjaid ja alkomeetreid. 

Lõuna prefektuuril on plaanis lahtiste uste päev traditsiooniliseks muuta, leida tuleks ehk vaid sobivam aeg ning toimuvat eelnevalt avalikkusele rohkem tutvustada.  “Ma arvan, et me saame seda üritust tulevikus veel paremini ette valmistada,” ütles Ivar Dubolazov. “Kui see pälvib järgmisel aastal suuremat kõlapinda, siis me saame näiteks oma tehnikat näidata ka väiksemates kohtades.”

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus