Hoolivus ja ühtehoidmine aitavad tugevaks saada

Seitse aastat tagasi asutatud Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on sel moel koostöös Jõgeva maavalitsusega rahvusvahelist puuetega inimeste päeva tähistanud viiel viimasel aastal.

Südantsoojendav tervituskontsert

Ehedaks näiteks sellest, kuidas ühtehoidmise ja hoolimisega võib paljugi suuta, oli rõõmus tunnipikkune tervituskontsert Kiigemetsa Kooli õpilastelt. Selle kooli täiskasvanutepere suudab lapsi innustada ja tegutsema panna. Ilma armastuseta laste vastu ei oleks see kohe kindlasti võimalik. Lapsed ei teeks juhendamata ja suunamata ei imelist käsitööd, kunsti ega sporti ning mõistagi sünnivad toredad etteastedki ikka koos juhendajatega. “Kingime teile oma kooli õpilaste kontserdi. Tahame näidata, mida siin koolis peale koolitarkuste omandamise veel tehakse. Meil on veidi teistsugune kool, kus lapsed natuke rohkem tähelepanu vajavad. Aga me oleme lõbusad, toredad ja tragid,” ütles sissejuhatuseks päeva juht Merje Talistu, kes on ka kooli huvijuht.

Kõigepealt astus ette neidude laulukoor, seejärel oli kord laulupoiste käes, tantsurühmade esinemise järel laulis lastekoor. Laulud vaheldusid tantsudega. Lauljaid saatis nende juhendaja Maire Ranniste, tantsijaid juhendas Piret Tepaskind. Kaks tüdrukut kandsid ette kaasahaarava omaloomingulise tantsu. Väikese ratastoolitüdruku An?eelika laulud liigutasid kõiki. Akordionil saatis teda juhendaja Mare Rosin. Et kooli toimetulekuklassis käiv tüdrukuke alles mõni aeg tagasi sõnagi eesti keelt ei kõnelnud, seda ei osanud kuulajad ilmselt arvatagi. Kontsert lõppes tantsunumbritega ning kaasa haarati publikutki. Vastukingiks said esinejad suured kotitäied maiustusi.

Kasulikku teavet

“Me vajame kõik aja mahavõtmist, igavikulistele väärtustele mõtlemist, aga ka tunnet, et need, kelle peale loota saab, on käeulatuses,” ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial, kes ühtlasi on ka Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja asutajaliige. Ta tutvustas kokkutulnuile praegu Riigikogus menetluses olevat sotsiaaltoetuste seadust ning lubas teha kõik endast oleneva, et tulevane seadus võimalikult õiglane saaks. Eelkõige on eesmärgiks seatud arvestada erinevate vanusegruppide vajadusi ning probleemidele isikukesksete lahenduste leidmist. Järgmisest aastast suurenevad tööealistele puuetega inimestele mõeldud toetused. Tegutsetakse selles suunas, et võimalikult paljud tööealised ja töövõimega puuetega inimesed tööd ka leiaksid.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja töö Luule Palmiste eestseismisel on Mai Treiali sõnul igati kiiduväärt ning paljudele seesugustele organisatsioonidele ollakse Eestimaal eeskujuks. On põhjust kõnelda edukalt ellu viidud või käsil olevatest projektidest. Väga tänuväärne ettevõtmine on ka järgmisel aastal käivituv lapsehoidjate koolitus.

Maavalitsuse esindajana andis sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist Kaire Kampus ülevaate maakonnast, rahvastiku koosseisust, maavanema tulevikuvisioonidest, tutvustas maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tegevust, maakonna sotsiaalpoliitikat, sotsiaalhoolekannet, terviseedenduslikku tegevust jne.

Asjatundjate selgitused, tänu vabatahtlikele

      Kuigi maavanem Aivar Kokk, kes igal aastal rahvale torti jaganud, pidi samal ajal viibima majandusministri Juhan Partsi jutul, ei jäänud traditsiooniline tordisöömine siiski ära. Hiigelsuured ja ilusad tordid, tee ja kohv  ootasid saalist tulnud rahvast seekordki, lisaks veel Jõgeva Majandusühistu kingitud kringlid.

      Pärast puhkepausi kuulati Eesti Haigekassa Tartu osakonna usaldusarsti Endla Siirde ettekannet perearstide rahastamisest haigekassa süsteemis ja taastusravi võimalustest. SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder kõneles ravivõimalustest ja rehabilitatsioonist Jõgeva haiglas 2007. aastal. Kõneluste vahel ergutas rahvast virgutusvõimlemist tegema Ene Vaiknemets.

      Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda tänas abi eest Aivar Kokka, Mai Treialit, Monika Aasat, Eve Tepaskenti, Terje Kaldmat, Elfriide Oja, Ilme Lillentali, Urmas Orusalu, Ants Tihemetsa, Mai Narruskbergi, Ludmilla Toomingat ning Merle Hintsi. Lõpuks tehti ühine tutvuskäik Kiigemetsa koolimaja ruumidesse.   

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus