Hoolekogu võib elektroonilisi koosolekuid pidada

Viimase Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorda oli eelnõuna esitatud Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu moodustamine ja selle töökorra muutmine.


Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni lausus, et Põltsamaa linnavolikogu kooli pidajana on ühtlasi ka PÜG-i hoolekogu moodustaja ning ka selle töökorra kinnitaja. Haridusnõunik lausus, et PÜG-i hoolekogu ühele töökorra punktile, mis puudutab hoolekogu erakorraliste koosolekute kokku kutsumist, tuleks lisada võimalus elektrooniliste hoolekogu koosolekute läbi viimiseks. Põltsamaa linnavolikogu liikmed kiitsid haridusnõuniku tehtud ettepaneku heaks ja nüüd võib hoolekogu koosolekuid ka elektrooniliselt läbi viia.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus