Hoolekandeteenused pole otsustanud osalemist kavandatavas projektis

Aktsiaselts Hoolekandeteenused pole otsustanud osalemist kavandatavas Võisiku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektis. Otsus, kuidas töödega edasi minna tuleks langetada juba 15. oktoobriks.


Septembrikuu Põltsamaa vallavolikogu istungil oli informatsioonina juttu vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisest Põltsamaa vallas Võisiku külas. Praegu ei ole Võisiku külas asuva vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise vastu huvi ilmutanud sotsiaalministeerium, kes 2014. aastal selle teema üles tõstis ja siis selle eestvedajaks oli.

Aktsiaselts Hoolekandeteenused on vee-ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise vastu Võisikul huvi ilmutanud ja lubanud kanda selle tegevusega seotud kulutuste mahust üle 30 000 euro suuruse summa, ehkki kindlat summat pole nad välja pakkunud. Seda põhjusel, et hooned, kus praegu tegutseb Võisiku erihooldekodu, kuuluvad aktsiaseltsile Hoolekandeteenused. Vallavanem lausus, et hoolekandeteenuste esindajate sõnul soovivad nad, kinnistu omanikuna, selle müüki panna.

Toivo Tõnson on Hoolekandeteenuste inimestele öelnud, et kui nad osalevad Võisiku küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise protsessis, siis saavad nad hiljem hoonete eest ka kõrgemat hinda. Kui Põltsamaa vald rekonstrueerib vee-ja kanalisatsioonitorustiku ainult sajakonna Võisiku küla elaniku jaoks, siis sellisel juhul ei rekonstrueerita vee- ja kanalisatsioonisüsteemi nii suures mahus, mis võimaldaks hiljem liituda Võisiku vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ka sellel hoonetekompleksil, milles praegu hooldekodu tegutseb.

Toivo Tõnson kinnitas, et enne pole mõtet suuremat koosolekut selle teema arutamiseks korraldada kuni lisaks teistele huvilistele ka sotsiaalministeeriumi esindajaid laua taha on saadud.

Vallavanem ütles, et 15. oktoobriks peaks tegevuse osas lõpliku otsuse langetama, sest leping tegevuse alustamiseks on tarvis üsna pea sõlmida Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK). Kui KIK-iga lepinguni ei jõuta, siis investeeringut Võisikul teha ei suudeta. See summa jääb küll KIK-ile alles, kuid seda kasutatakse siis juba kusagil mujal ja kellegi teiste poolt.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus