Hoolega kaalutud kallis abi

Riigipoolset abi sissetulekuta või puudusse jäänud inimestele maksavad omavalitsused, kehtestades selle saamiseks oma eeskirja sotsiaahoolekandeseadusega ette nähtud piirides. Nagu omavalitsuste ja maakondade elanikkond on erinev oma struktuurilt, nii on erinevad ka toimetulekutoetuste küsimiseni viinud põhjused ja toetusteks makstavad summad.


 Jõgevamaa toimetulekutoetuse maksmise ulatust on nii majandusbuum aastatel 2005-2008 kui langus aastatel 2009-2010 mõjutanud mõnevõrra vähem kui teisi maakondi. 

Maakonnas läheb justkui paremini

Muutusi on tehtud toimetulekutoetuste määramise korras ja ka kogusummas makstakse selleks otstarbeks vähem raha välja.

Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas rääkis, et toimetulekutoetus on ette nähtud ikka ajutise abinõuna, seniks, kuni inimene ise jälle oma elu korda seab.

“Viletsamaid muidugi aidatakse. Problemaatilise kontingendi, kelle probleemidele ei olegi lihtsaid lahendusi ja kes sugugi alati ei kipu ka sõltuvushäirete või muude probleemide olemasolul ise tööd otsima, motiveerimiseks kasutavad kõik Jõgevamaa omavalitsused sotsiaalhoolekande seadusega lubatud aktiivsusnõuet toimetulekutoetuse arvestamise alusena. See tähendab arvelolekut ja aktiivset tööotsimist töötukassa kaudu.” 

Valikuid peaks jätkuma kõikidele

Erinevatel omavalitsustel on pakkuda ka muid valikuid. Jõgeva valla töötutele toimetulekutoetuse saajatele pakutakse võimalust tegutseda töötoas vallavalitsuse maja keldrikorrusel. Seal tehase puutööd ja muud lihtsamat käsitööd. Valmivad valla üksikutele eakatele mõeldud kingipakid, nukumööbel lastekodule ja muud käsitööesemed, mis soodsa hinnaga kaks korda aastas toimuvatel müükidel uue omaniku leiavad. Müügitulust soetatakse uusi töövahendeid ja materjale.

Sinna ei ole töötuid kerge kohale saada, aga kes juba tulnud on, käib hea meelega. Töö eest makstakse ka tasu.

Jõgeva vallas on viimastel aastatel toimetulekutoetuse saajate arv vähenenud. 2012 maksti toimetulekutoetust kaheksakümne kolmel korral, 2013 kuuekümne kolmel korral ja mullu rahuldati viiskümmend kuus taotlust.

Kuigi summad, mis on ette nähtud hakkamasaamiseks, on tegelikult ikka väga väikesed ja hättajäänud inimese elu keeruline, näitab toetusevajajate arvu vähenemine siiski elujärje üldist paranemist.

Elu paranemisest rääkides on Jõgeva valla sotsiaaltöö peaspetsialistil Luule Palmistel hea meel: üks 15 aastat toimetulekutoetust saanud klient on viimaks tööle läinud ja valla abi enam ei vaja. Imesid juhtub.

Mis on toimetulekutoetus ja mis toimetulekupiir

*Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, midamaksab kohalik omavalitsus. See on rahaline toetus leibkonnale olukorras, kus leibkonna netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulutuste mahaarvamist jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri .

*Toimetulekupiir on summa, mis on vajalik minimaalseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Selle kehtestab igal eelarveaastal uuesti riigikogu, võttes seejuures arvesse minimaalseid tarbimiskulusid.

Näide ühe pere eelarvest

Jaanika, osakoormusega töötav ema ja kolm last (üks laps raske puudega ja üks keskmise puudega), sai toimetulekutoetust 2014. aastal. Pere eelarve nägi välja ligikaudu selline

*Ema palk 0,2 kohta 70 eurot

*Lasteraha 150 eurot

*Vallasematoetus 19 eurot

*Elatis 64 eurot

*Toimetulekutoetus 170 eurot

*Vajaduspõhine toetus, mida pakuti juurde,  45 eurot

*Kulud elektrile – kommunaalmaksetele talvekuudel 200 eurot

*Elamisrahaks koos toimetulekutoetusega 318 eurot kuus neljale inimesele.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus