Hookus-pookus Jõgeva moodi

Oleme näinud osavaid illusioniste esemeid ja inimesi ühest kohast teise nagu võluväel ümber paigutamas. Oma ala professionaalid oskavad jätta muljet, et nii ongi tõepärane.


Sama osavad asjatundjad töötavad ka meie vallavalitsuses. Üks viimaseid trikke vallavalitsuses on teenistuskohtade vähendamine uuest aastast  87-lt 56-le. Pole neid alakoormatuid ja muidu unistajaid vaja. Õigus, selliseid pole tõepoolest vaja. Aga et neid, üleliigseid, on nii palju, tervelt 31 inimest, oli mulle küll üllatuseks.
Sotsiaalmeedias kommenteerib abivallavanem olukorda eht tootsilikult: „Mõni õunauss on ussitama ajanud osa õunast! Tulebki õun ära korjata ja ussitanud osa välja lõigata, ülejäänu on hea ja söödav!“ Lause lõpp on vägagi kannibalistlik! Väga motiveeriv situatsioon valla allesjäävale ametnikkonnale.
Endise abivallavanemana, kelle valdkonnas oli ka sotsiaalvaldkond, tean, et muiduvahtijaid selles valdkonnas polnud. Seepärast uurisin, kuidas on võimalik ära kaotada 17 sotsiaalosakonna töökohta ilma teenuste kvaliteeti kahjustamata.
Osakond, mida sai hoole ja südamega üles ehitatud meie valla elanike paremaks teenindamiseks, on toimimiselt üks riigi parimaid. Tunnustusi, nii suulisi kui ka aukirjade ja aumärkide näol, on sellesse osakonda viimasel paaril aastal paljudele jagunud. Ei löönud ka kevadine koroonakriis osakonnal jalgu alt ära. Kõik toimis.
Struktuuri eelnõu seletuskirjaga ja ajaleht Vooremaa artikliga (4.09.2020) tutvumise tulemusena selgus, et õnneks sotsiaalvaldkonnas koondamisi esialgu ette nähtud pole. 
Sotsiaalosakonna 17 töökohta lähevad uuest aastast üle loodava Jõgeva valla hoolekandekeskuse alla. Nende hulgas on viis tegevusjuhendajat, neli koduhooldustöötajat  ja kaheksa piirkonna sotsiaalhooldustöötajat.
Tehakse lihtsalt pisike hookus-pookus koos kellukese tilistamisega ning viiakse töötajad ühe katuse alt teise alla koos palga- ja majanduskuludega. 
Samas peitub selles manöövris ka pisike saatan.  
Kui koduhooldustöötajate ja tegevusjuhendajate üleviimine oli pikalt kaalutletud otsus ja otstarbekus oli selge juba aasta alguses, siis piirkonna sotsiaaltöötajate sotsiaalosakonna alluvusest äraviimine uude asutusse on ilmselge vandaalitsemine ja osakonna töö nõrgestamine.
Hookus-pookusega oleme kõrvaldanud vallamajast 17 sotsiaalvaldkonna töötajat koos finantsiga ja tõstnud nad teisele poole raudteed loodavasse asutusse. Kui ümbertõstmisega võiks ju eeldada, et kulud jäävad samaks, siis milline asutuse juht on nõus jätkama sama palgaga, kui talle lisandub 17 uut töötajat, palju tehnikat ja kaasavarana veel mustmiljon probleemi?
Pika jutu kokkuvõtteks ütleks, et hea, et arvuliselt sotsiaalvaldkonna töötajate kallal kärpekääre ei kasutatud, kuid piirkonna töötajate väljaviimine sotsiaalosakonna juhataja pädevusest on valla elanike suhtes hoolimatu.
Head vallavalitsuse juhid, olge terved ja hoitud ning tehke läbimõeldud otsuseid. Selliseid, mille tulemusena valla inimesed tunnetaksid, et nad on turvaliselt hoitud.

Viktor Svjatõšev,
Jõgeva vallavolikogu sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni liige

blog comments powered by Disqus