Homme algab Täiskasvanud Õppija Nädal

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga on tänavuse täiskasvanud õppija nädala eesmärgina nimetanud inimeste enesearengule suunatud tahte võimendamist, väärtustades elukestvat õpet, kus inimene väljaspool oma eriala, kutset ja ametit osaleb ka muus loomingulises tegevuses. Üle-eestilise nädala läbivaks teemaks on: “Midagi mõeldes ja luues, õppides ja uurides loon ennast ise”. Kuidas kõike aga korraldada nii, et see rahvale võimalikult huvitav ja kasulik oleks, oleneb ilmselt juba nende heast tahtest, teadlikkusest ja fantaasiast, kes kohapeal asju korraldavad.

Võimalusi silmaringi laiendamiseks

Et nädala ettevõtmised oleksid hästi läbi mõeldud, organiseeris maakonna koordinaator Pille Tutt võtmeisikutele maakonna erinevatest paikadest juba aegsasti mitmeid koolitusi, mille käigus saadi ideid ning pandi paika kohalikud projektid. See oli aluseks ka ülemaakonnalisele ettevõtmiste kavale. Suuremat tähelepanu otsustati osutada just maakohtadele ja küladele. Oluline osa oli ka võtmeisikute omavahelisel koostööl, et headest ideedest oleks võimalikult palju kasu.

Nagu nädalasse plaanitud ettevõtmistest näha, on soovijatel rohkesti erinevaid võimalusi silmaringi laiendamiseks mitmesugustel õppepäevadel, õppekäikudel, kursustel jne. Lisaks sellele on kavas kontserte, teatrikülastusi, näitusi ja muudki huvitavat, harivat ja kasulikku.

Siimusti Lasteaed-Algkooli saali oodatakse eeloleval teisipäeval huvilisi kuulama loengut kaasaegsest lastekirjandusest, kolmapäeval on kõigil huvilistel võimalik osa saada Raul Orava arvutiõppe algkursusest, reedel sõidetakse aga Viljandisse teatrisse ja muuseumi. Esku külaselts korraldab rahvale kursuse kodukujundusest, sisedisainist ja õletehnikas meisterdamisest ning psühholoogi loengu. Halliku Hariduse Seltsil on plaanitud õppepäev mitmetel teemadel, õppereis Ida-Virumaale, soome keele kursus jm. Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis on kavas lauluansambli loomine, lilleseade õppering, õppimisvõimalusi tutvustav infopäev, arvutiõppe lühikursus jne. Loengutesarja korraldab ka Jõgeva aleviku kultuuriselts Vanaveski, mitmesuguseid kursusi organiseeritakse Pajusi rahvamajas. Võisiku-Kundrussaare külaselts Ewa korraldab mitmesuguseid õpitubasid, väljasõite, teatrikülastusi jms. Õpituba ja õppereis KUMUsse on plaanis ka Kiigemetsa kooli täiskasvanutel. Jõgevamaa Kodukandi ühendus korraldab vestlusringi, õpitubasid jne.

Parimad on välja selgitatud

Nüüdseks on vastav konkursikomisjon välja selgitanud nii aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikuma organisatsiooni kui ka omavalitsuse. Maakonna Aasta Õppija tiitel omistati Puurmani Gümnaasiumi saksa keele õpetajale Marika Lindmannile, Aasta Koolitajaks tunnistati Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli direktor Reet Kikkas. Aasta Koolitussõbralikumaks Omavalitsuseks osutus Pajusi vallavalitsus ning Aasta Koolitussõbralikumaks Organisatsiooniks MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendus.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus