Homme algab pealinnas tervishoiutöötajate streik

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimehe Madis Tiigi sõnul on Tallinna perearstidel praegu tunduvalt rohkem tööd kui tavaliselt. “Võetakse retsepte. Patsiendid on väga mõistlikud, arusaajad ja toetavad,” ütles ta.

Järjekorrad olid ka Jõgeva perearstide uste taga. Lisaks ajapuudusele ei rääkinud Jõgeva perearstid Vooremaaga ka sel põhjusel, et kõik streiki puutuv ja sellel teemal rääkiminegi on streigikomitee liikme Anneli Kalle sõnul tsentraliseeritud.

Aeg retsepte varuda

Kuigi streik algab homme, ütles Kalle veel eile Vooremaale, et näeb sedagi võimalust, et streiki üldse ei tule või et see ei laiene 22. jaanuaril üle Eesti.

Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuanalüüsi peaspetsialisti Mare Vaasi soovitusel on ka Jõgevamaa inimestel mõistlik igaks juhuks retsepte ette varuda, sest kui streik ikkagi laieneb, ei võta perearstid vastu ja kuigi vältimatut abi osutatakse haigla erakorralise meditsiini osakonnas, ei kirjutata seal retsepte, samuti ei anta välja haiguslehti ega pikendata neid.

Jõgeva Maavalitsuse tervishoiu peaspetsialist Hiie Koppa ütles Vooremaale, et maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda on info plaanitava tervishoiutöötajate streigi ja tööseisaku kohta jõudnud üle kuu aja tagasi.

“Info oleme saanud streigikomiteelt, perearstidelt, üleriigilistest ajalehtedest ja infoportaalist arst.ee,? teatas Koppa.

Jõgevamaa perearstidest toetavad Koppa sõnul streiki 75%, peatades oma lepingu Eesti Haigekassaga üldarstiabi osutamiseks. Perearstid on sellest Haigekassale teada andnud seadusega sätestatud korras, so 30 päeva ette.

Vaasi kinnitusel pole vaid kaks Jõgeva maakonnas tegutsevat perearsti oma töölepingut katkestanud.

Patsientide pärast mures

Koppa kinnitusel ei toimu Jõgevamaal alates 22. jaanuarist perearstide vastuvõtte, plaanilist tööd, ei väljastata tõendeid ega töövõimetuslehti. “Perearstid hoiatavad oma nimistu patsiente ise tööseisaku toimumisest ette. Informatsioon tööseisaku kohta peaks olema üleval igas streigis osalevas perearstipraksises,? ütles Koppa.

Tervishoiuspetsialist rõhutas, et tegelikult on perearstid oma patsientide pärast suures mures. “Streik on siiski kõige äärmuslikum abinõu, juhtimaks tähelepanu tervishoiusüsteemi

probleemidele, millele arstid ootavad lahendusi,? rääkis Hiie Koppa.

“Erakorralise haigestumise korral saavad inimesed aga abi Jõgeva Haigla vastuvõtuosakonnast ja kiirabist, töötab ka üleriigiline perearsti infotelefon. Surmatõendi vajamisel saavad lahkunu omaksed helistada perearsti infotelefonil 1220, mille kaudu võetakse ühendust patsiendi perearstiga ja lepitakse kokku surmatõendi väljastamine. Loodan, et streiki siiski ei tule,” lisas Koppa

Farsiga ei ühine

“Kui streik laieneb üle Eesti, siis ühinevad Jõgeva haigla töötajad sellega kindlasti,? kinnitas Jõgeva haigla ravijuht Kalle Piiskoppel. “Kuid kindlasti ei jää arstiabita erakorralised haiged. Ja kõik haiged, kes on parasjagu haiglaravil, saavad oma süstid ja tabletid kätte,? ütles Piiskoppel.

See, millisel kujul ja mis vormis potentsiaalne streik Jõgeval võiks välja näha, on haigla ravijuhi sõnul veel kokku leppimata.

“Me ootame ära, kuidas arenevad sündmused pealinnas ja vastavalt sellele käitume ka meie,? lausus Piiskoppel. Kui asi Tallinnas farsiks peaks kujunema, siis sellega me ei ühine. Võimalikuks farsiks peab Jõgeva ravijuht olukorda, kus ei ole ühe mütsi all olemist; kui streigib vaid väike osa tohtritest, kes hiljem vastutavad oma tegemiste eest personaalselt, süsteem toimib aga ikka edasi.

Streik ei tohiks aga Piiskoppeli sõnul mingil juhul venida pikemaks kui paar nädalat.

Arstkond on solidaarne

Anneli Kalle sõnul on Eesti arstkond solidaarne ja mingit sellist võimalust, et palku tõstetakse vaid pealinnas, ta ei usu.

Tervishoiutöötajate kutseliitude streigikomitee viimane pakkumine, millest nad ei kavatse taganeda, on, et 1. jaanuarist kehtestataks tunnitasu arstidele 100, õdedele ja keskastme tervishoiutöötajatele 55 ja hooldustöötajatele 32 krooni. Peamine nõudmine on, et kulupõhised piirhinnad rakendugu tervishoiuteenustele täies mahus.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus