Hollandi saatkond toetab Koogi küla ettevõtmist

Mänguväljaku projekti taga on tegelikult Koogi külas elav Taimi Peetsalu, üks kaheksast Jõgevamaa külaliidrist, kes sügisel jõudis lõpule üle-eestilise liikumise Kodukant korraldatud koolitusega “Säde küladesse”. Hollandi fondidele esitatud projekt kujutas tegelikult Taimi Peetsalu kursusetööd koolitusel. Võimaluse oli Hollandi suursaatkond tegelikult andnud kõikidele koolitusel osalenutele, söakust projekti koostamiseks jätkus aga siiski vähestel. Taimi Peetsalu juhendaja ja suunaja oli liikumise Kodukant Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt.

Koostöö viib edasi

Et teade rahastamise kohta saabus vastu talve, saab töödega alustada ilmselt kevadel. “Püstkoda, jalgpalliväravad, rannakorvpalli plats…,” loetleb Taimi Peetsalu seda, mis tulevasel mänguväljakule ehitatakse. Ta tunnistab aga, et midagi siiski külas üksi teha ei suudaks, kui poleks vallavalitsuse ega külarahva toetust. “Vald on meie ettevõtmisi alati toetanud,” ütleb ta. Vallaga koostööst võib kõnelda ka selliste praegu käsil olevate ettevõtmiste puhul nagu interneti püsiühenduse sisseseadmine, küla veevärgi korrastamine jne.

Vajalikuks on peetud ka koolitusi. Nii õnnestus Taimi Peetsalul paralleelselt üle-eestilise koolitusega osaleda ka maakonna Kodukandi ühenduse korraldatud koolitusel ning sellega haarata ka oma külast mõningaid aktiivseid inimesi. Nii said maakonnas korraldatud koolitusest Taimi Peetsalu ärgitusel osa veel neli Koogi küla inimest – Signe Sirenjeva, Mall Järvis, Anneli Laidinen ja Kersti Pärn.

“Et väike seltsing julgeks suurema projekti jaoks taotlust teha, peab olema jõudu ja tagapõhja. Koogi küla on hea näide sellest, kuidas vallavalitsus, külaliider ja külarahvas ühisel nõul asju edukalt toimetada suudavad,” leiab PilleTutt ning lisab, et oskused ja ettevõtmisjulgus tulevad ikka õppides ja seepärast on koolitused olnud väga vajalikud. Kui sedakorda pakuti võimalust saata osalejaid Kodukandi maakonnaühenduse organiseeritud koolitusele kõikidele valdadele, siis kasutasid seda kuus – Jõgeva, Tabivere, Pajusi, Põltsamaa, Puurmani ja Saare.

Järgmisel aastal taas külapäev

Taimi Peetsalu ja Liia Koorts on praegu peamised Koogi küla elu käimatõukajad. Koos peetakse ka plaane ja innustatakse teisigi. “Liia on kultuuri- ja muusikainimene ja tunneb neid valdkondi hästi, mulle istuvad rohkem majanduse asjad,” tunnistab Taimi Peetsalu. Et mõlemad on väga hõivatud nii igapäevaaskelduste kui ka õpingutega kõrgkoolis, siis saadakse kokku ja arutatakse asju rohkem hommikuti.

Et tuleval aastal toimub järjekordne külapäev, siis peab ettevalmistustega juba õige varakult peale hakkama. Kaugemas tulevikus võib vahest kõnelda juba ka kauni külakeskuse edasiarendamisest. Lootust annab seegi, et kaua kasutult seisnud mõisahoone on omaniku leidnud ja remont seal on käimas. Ilmselt kujuneb sellest kunagi puhkekeskus, mis peaks siinse ümbrusega hästi sobima. Ehk annab see kõik põhjust ka Koogi küla ümbruskonna turismipaketti lülitumise mõtet edasi arendada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus