Hoidugem bakterpõletiku levikust!

Taimetoodangu Inspektsioon on ülalnimetatud kahjustaja monitooringut viinud läbi seitse aastat. Kahjustaja esinemist Eestis tuvastatud ei ole, mille tulemusena on Eesti alates 2005. aastast tunnistatud nimetatud kahjustaja suhtes kaitstavaks piirkonnaks Euroopa Ühenduse seadusandluse mõistes.

Mistahes ohtliku kahjustaja suhtes kaitstava piirkonna staatus tähendab tavapärastest rangemate nõuete kehtestamist, millega ühendusesiseses kaubavahetuses tuleb arvestada. Nii näiteks tähendab see viljapuu bakterpõletiku puhul, et kahjustaja suhtes kaitstavasse piirkonda on selle peremeestaimi lubatud toimetada üksnes sarnast staatust omavatest piirkondadest. Samas annab kaitstava piirkonna staatuse omamine aga ka olulise eelise meie paljundus- ja istutusmaterjali tootjatele, võimaldades toodangu turustamist teistesse sama kahjustaja suhtes kaitstavatesse piirkondadesse, sealhulgas Soome.

Haigestunud taimede lehed, õied ja viljad muutuvad mustaks, iseloomulik on bakterlima eritumine haigestunud taimeosadest, eriti niiske ilmaga, ning haigestunud võrsetipu paindumine allapoole. Saastunud ja nende lähiümbruses olevad viljapuu bakterpõletiku peremeestaimed kuuluvad hävitamisele.

Ehkki on teada ka muid viise, levib kahjustaja peamiselt paljundus- ja istutusmaterjaliga. Sellest tulenevalt peab kaitstavasse piirkonda toimetatav õuna-, pirni-, viir- ja tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlaka, toompihlaka, astelpihlaka, küdoonia, tuliastla, Davidi fotiinia ja villpöörise paljundus- ja istutusmaterjal olema varustatud taimepassiga, millel on tähis ZP b2. Ilma sellise dokumendita materjali Eestisse toimetamine on keelatud. Eelpool nimetatud istikuid ostes palume taimepassil ZP b2 tähistuse olemasolu kindlasti üle kontrollida.

Mitte vähem oluline ei ole kehtestatud nõuete järgimine ka kõigi teiste Eestisse toimetatavate taimede ja taimsete saaduste puhul, kuna üksnes koostöös isikute ja ettevõtjatega, kaasa arvatud hoolikas kaubanduspartnerite valik ja tootmise spetsiifikast tulenevate riskide asjatundlik maandamine, on võimalik vähendada seni veel meil mitte esinevate kahjustajate Eestisse toimetamise ohtu.

MERJE TAMMSAAR,
põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond

blog comments powered by Disqus