Hoidke lapsi, loomi ja kodutehnikat äikese eest

Ilmateenistus hoiatab aeg-ajalt üle kogu Eesti leviva äikese eest, millega kaasnevad tugevad tuuleiilid ja vihm. Elektrilevi tuletab meelde, kuidas kaitsta äiksetormi mõjude eest uudishimulikke lapsi, kariloomi ja kodutehnikat.


Tormiga maha kukkunud elektriliinid võivad olla pinge all ja kujutada endast inimestele ja loomadele tõsist ohtu. Kindlasti tuleb lastele rääkida, et maha kukkunud juhtmetele ei tohi mingil juhul läheneda. Kui märkate purunenud liini, teatage sellest kohe Elektrilevi rikketelefonil 1343. 

Elektriliin võib automaatselt taaspingestuda ja maha kukkunud juhtmest tuleb hoiduda vähemalt kaheksa meetri kaugusele, sest ka maapind võib pinge all olla.
Ettevaatusega tuleb suhtuda ka liinide läheduses asuvatesse elektrikarjustesse, mis muutuvad ohtlikuks juhul, kui karjuse traadile peaks kukkuma elektrijuhe. Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögiohtu. Kui märkate karjuse traadile kukkunud juhet, ei tohi liinile ja elektrikarjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343. Loomapidajatel soovitame elektrikarjuseid võimalusel liinide alla mitte ehitada.
Äikese lähenedes või äikesehooajal pikemaks ajaks kodunt ära sõites tasub koduste elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja tõmmata. Äikese tekitatud ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti ka tootja garantii, samuti ei hüvita kahjusid võrguettevõte. Kõige suurem on äikesekahjustuste oht aedlinnades, kus elektri- ja sidekaablid paiknevad postide otsas tänava kohal, kõige väiksem on oht piirkondades, kus  kasutatakse elektrivarustuse tagamiseks maakaableid.
Kahjusid tehnikale on võimalik vähendada ka kaitseseadmetega (elektrilevi.ee/kaitseseadmed) ja valides vara kindlustamiseks sellise kindlustuse, mis katab elektriseadmete rikete riski ka äikesekahjude korral. Kui on kahtlus kahjude tekkimise põhjuste osas, saate esitada Elektrilevile kahjunõudeavalduse. Avalduse esitamise ja kahjude hüvitamise põhimõtete kohta leiate lisainfot Elektrilevi veebist  (elektrilevi.ee/kahjude-hyvitamine).

MARET REINUMÄGI

blog comments powered by Disqus