HITSA konkursilt tuli meile mitu võitu

Möödunud laupäeval toimus Tallinnas Kultuurikatlas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) õpilaskonkursi “Maailmariik Eesti” finaal. Jõgevamaa koolidest olid finaalis esindatud Voore põhikool ja Põltsamaa ühisgümnaasium ning auhinnakohti tuli mõlemasse.


Tänavune digiloovtööde konkurss oli pühendatud Eesti Vabariigi lähenevale sajandale aastapäevale ning kandis pealkirja “Maailmariik Eesti”. Konkureerida sai ühtekokku kaheksas kategoorias. Töid hinnati neljas vanuserühmas.

Voore põhikoolile tõi kõige enam edu 3D tehnoloogia kategooria, kus võideti kaks esikohta, üks teine koht ja üks eripreemia. Selline auhinnasadu sai võimalikuks ainult tänu sellele, et koolil on olemas 3D printer. See saadi tänu ärimees Hardi Meybaumi mullu käivitatud programmile Eesti 2.0, mille raames kingiti kõnealune tehnoloogiaime viiekümnele Eesti koolile. Voore kool oli Jõgevamaalt ainus, kes valikusse pääses.

3D printer saadi selle õppeaasta alguseks ning see on õpilaste tehnoloogiahuvi kõvasti kasvatanud.

Viienda klassi õpilased, kes HITSA konkursi võitjaks tulid, konstrueerisid Saare valda mõeldud vaatetorni mudeli.

“Algul kavatsesime teha väikese linna ja siis kollase akna mudeli, ent lõpuks otsustasime vaatetorni kasuks,” ütles võitja võistkonna liige Liisa-Marie Paas.

Kõigepealt konstrueeriti arvutis vaatetorni virtuaalmudel ja prinditi see siis 3D printeris välja. Vaatetorni võiks Voore kooli “viiendike” arvates püstitada Saare valla kõrgeimasse punkti, mis asub maa-ameti kaardi järgi otsustades Kallivere voorel.

Leiutasid juhtmeluku

Voore kooli teise võidutiimi moodustasid Kaimar Kalm üheksandast ja Armo Ivask kaheksandast klassist. Nemad leiutasid täiesti vajaliku ja kasutuskõlbliku abivahendi — juhtmeluku. See aitab näiteks arvuti ümbruses looklevaid juhtmeid paigal hoida ning väldib nende sassiminekut.

“Mõtisklesime ükskord arvutiklassis selle üle, mis võiks meie konkursitöö objektiks olla, ning tohutut juhtmekogust nähes tulimegi mõttele teha lukk, mis neid paigal hoiaks,” ütles Kaimar Kalm.

Detsembris Mustvees toimunud maakonnavoorust pääses HITSA konkursi üleriigilisse finaali üldse üksteist Voore kooli võistkonda. Peale 3D tehnoloogia konkureerisid nad arvutimängu (sealt tuli ka üks teine koht) ja digitaalse õppematerjali kategoorias. Ühtekokku käis finaalvõistlusel 34 Voore kooli õpilast ehk umbes pool kooli õpilaskonnast. Paljud neist olid sellel konkursil ka varem finaali jõudnud.

Voore õpilaste konkursitöid juhendanud matemaatikaõpetaja Mare Maasik ja informaatikaõpetaja Kaie Mikko kinnitasid, et lapsed õppisid konkursitöid tehes väga palju uut. Näiteks tutvuti Tinkercadi veebikeskkonnaga, kus saab 3D kujutisi konstrueerida. Õpetlik ja arendav oli ka postrite kujundamine ja digitaalse arengumapi koostamine. Arengumapp oli võistlustöö kohustuslik lisa ning selles tuli kirjeldada teksti, fotode ja videolõikude abil töö valmimise protsessi, autorite omavahelist koostööd, IT-vahendite kasutamist jne.

Elektriniit

“HITSA konkursiks valmistumine on suurepärane võimalus kooliaineid lõimida,” ütles Mare Maasik. “Postrite juures olid meile abiks kunsti- ja emakeeleõpetaja, juhtmeluku leiutajad konsulteerisid füüsika- ja tehnoloogiaõpetajaga jne.”

“Kiidan kõiki õpilasi, kes innukalt konkursitöid tegid, ning õpetajaid, kes lisaks õpilaste juhendamisele on ennast tohutult koolitama ja arendama pidanud,” ütles Voore põhikooli direktor Raivo Reimets.

HITSA konkursi üks võit läks Põltsamaa ühisgümnaasiumi. Seitsmenda klassi õpilane Saara Kütt esitas konkursile reisikohvrite sildid, mis kaunistatud programmeeritava tikkimismasina abil rahvuslikus stiilis tikandiga. Eriti innovaatiliseks muutis sildid asjaolu, et Saara varustas need väikeste led-lambikestega, mis hõlbustavad oma kohvri ülesleidmist pagasilindilt. Saara tegi valmis ka video, milles jagab õpetusi, kuidas led-lampi tekstiilile õmmelda. Selleks tuleb, muuseas, kasutada elektrit juhtivat niiti.

Saara juhendaja, käsitööõpetaja Eve Oro tõdes, et Saara Kütt on tänu kahel aastal HITSA konkursi finaali jõudmisele palju julgemaks ja enesekindlamaks muutunud: ta ei löönud verest ära oma tööd esitledes ega Jüri Muttikale teleintervjuud andes.

“Konkursi eesmärgiks oli  leida lahedaid ideid, millega Eesti saaks maailmas paremini silma paista. Ja rahvuslikus stiilis kohvrisildid tundusid olevat just selline idee,” ütles Eve Oro.

Jõgevamaa õpilaste auhinnakohad digiloovtööde konkursi “Maailmariik Eesti” finaalis

I KOHT

* Voore PK 5. kl õpilaste Liisa-Marie Paasi, Emil Pütsepa ja Kaila Tederi töö “Vaatetorn Saare valda” (3D tehnoloogia kategooria, II kooliaste)

* Voore PK 8. ja 9. kl õpilaste Armo Ivaski ja Kaimar Kalmu töö “Juhtmelukk” (3D tehnoloogia kategooria, III kooliaste)

* Põltsamaa ÜG 7. kl õpilase Saara Küti töö “Minu Eesti” (tikkimismasinaga loodud käsitööesemete kategooria, III kooliaste)

II KOHT

* Voore PK 5. kl õpilaste Kerda Kallase, Melissa Maasingu, Agor Araste ja Johanna Areni töö “Kingitus Eestile” (3D tehnoloogia kategooria, II kooliaste)

* Voore PK 4. kl õpilaste Annika Halliku, Jürgen Paapi ja Kaspar Varese töö “Metsa mäng” (arvutimängu kategooria, II kooliaste)

III KOHT

* Põltsamaa ÜG 8. klassi õpilaste Benelote Uusküla, Katy Olupi, Kateriine Viski ja Helena Veerla töö “Etnopost” (tikkimismasinaga loodud käsitööesemete kategooria, III kooliaste

ERIPREEMIA

* Voore PK 1. kl õpilaste Armelle Ivaski, Kärt Kuusiku, Rasmus Maasingu ja Silver Voolu töö “Kingitus emale jai sale” (3D tehnoloogia kategooria, I kooliaste)

Voore põhikooli õpilasi juhendasid õpetajad Mare Maasik ja Kaie Mikko, Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilasi õpetaja Eve Oro

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus