Hinnati Jõgevamaa kodanikuühenduste jätkusuutlikkust

Arutelusid korraldab Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Eesmärgiks on teha analüüs ja anda ülevaade Eesti kodanikuühiskonna olukorrast ja probleemidest kõikides maakondades, selgitada välja mittetulundussektori jätkusuutlikkus, saavutused, puudujäägid, võimalikud ohud ja arenguteed.

Analoogsed arutelud korraldati üle Eesti ka 2002. aastal ning selle tulemusena anti siis välja raamat “Vabaühenduste arengust Eestis”.

Eilset arutelu Jõgeval juhtis Kaja Kaur siseministeeriumist. Osalemas olid Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esinaine Liia Lust ja koordinaator Pille Tutt, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja esindaja Luule Palmiste, Rita Kivisaar Kääpa Ühistegevuse Seltsist, Ille Randjärv Torma Valla Maanaiste Seltsist ning Kersti Kurvits Jõgevamaa Ettevõtluskeskusest.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus