Hindan konstruktiivset arutelu

Sõltumata sellest, kui sageli vale näidatakse vale olevat, jääb alles mingi protsent inimesi, kes seda tõeks peavad. (Murphy seaduste täielik kogu”)

Konstruktiivne arutelu on mulle alati meeldinud.Valede ja pooltõdede ümberlükkamine ei paku vaimset rahulolu. Loodan, et taolise artikli kirjutamise järele puudub edaspidi vajadus.

Opositsiooni käitumine eelmisel volikogu istungil tekitas minus muret ja piinlikkusetunde. Loodan, et pärast järelemõtlemist on neil endil ka piinlik ja edaspidi suhtuvad nad linna probleemide arutamisse konstruktiivsemalt.

Mihkel Kübar on oma artiklis võrrelnud võrreldamatuid asju. Tsitaat ütleb, et mõned inimesed võivad teda siiski uskuda. Püüan seda uskujate protsenti väiksemaks muuta.

1. Linnaeelarve ei saa olla “justkui” tasakaalus, vaid on seda ja isegi väikese ülekaaluga. Ekslinnapea jättis möödunud aasta oktoobris eelarve menetlemise pooleli, kuna ei suutnud leida lahendusi, kuidas esialgses variandis olev rohkem kui 200 000- eurone puudujääk likvideerida. Praegune linnavalitsus pingutas ja tuli sellega edukalt toime.

2.Tulumaksulaekumise planeerisime tõesti eelmise aasta eelarvenumbritest suurema. Olime siiski mõõdukalt optimistlikud, sest 2013. aasta tegelikust tulemist on see isegi väiksem plaanitud. Selle aasta jaanuarikuu tegelik tulumaksu laekumine on võrreldes 2013. aastaga suurenenud 15 protsendi võrra. Ütlesin seda ka volikogu istungil.

3. 2005-2009 ei tegeldud kulutamisega, vaid linna arendamisega. Ekslinnapea juhtimisel ei tegeldud arendamise ega isegi selle arutamisega, mida arendada. Ainult sõnade tegemisega elu edasi ei vii.

4. Öeldakse, et see, keda tsiteeritakse, on klassik. Olen öelnud, et kuidagi ei saa olla, et kõik opositsiooni ettepanekud on rumalad ja pahatahtlikud.Üldjuhul tõesti ei saa nii olla, aga seekord kahjuks on. Opositsioon peaks kõigepealt omandama mingidki algteadmised linna toimimise olemusest. Eelarvearutelu käigus kuuldud mõningad küsimused ja ettepanekud opositsiooni suust panid küll pead vangutama. Kahjuks ei suutnud eelmine linnapea omavalitsuse toimimismehhanismi nelja linnajuhtimises osaletud aasta jooksul endale selgeks teha. Kui viibida linnas, mida juhitakse napilt pool tööajast, siis ongi see keeruline.

5. Pensionäride päevakeskuse rajamine ei ole meie plaanidest kuhugi kadunud. Reaalne samm on see, et tegeleme intensiivselt põhikooli ehitamiseks või rekonstrueerimiseks võimaluste otsimisega. Lahendusteni jõudmisel saame jätkata muude ruumijaotustega, s.h. päevakeskusega.

6. Ettevõtluse toetamiseks on esimesed sammud astutud. Arutatud on mitmesuguseid võimalusi nii kohalike ettevõtjatega Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse esindajate ja samuti Lõuna-Eesti linnapeade ettevõtlusteemalisel nõupidamisel.

7. Meetmetest raha toomine on tõesti raske töö. Arusaamatuks jääb, kust teab seda Kübar. Ei mäleta, et tema juhtimisel oleks linna suuri täiendavaid vahendeid toodud. Reformierakonna ja Keskerakonna tegevuse tulemusel saadud vahendite üleslugemiseks jääb leheruumist puudu.

8. Inimeste hirmutamine sellega, et palgatõusu ei tule, on pahatahtlik, et mitte öelda kuritegelik. Muidugi on viinamarjad hapud, sest ekslinnapea oma esialgses eelarvevariandis seda tõesti ette ei näinud.

9. Linnapea palka tõsteti ametissenimetamisel tõepoolest üle seitsme protsendi. Tuletan siinkohal meelde, et see palk oli kehtinud alates aastast 2009. Tõenöoliselt jääb see samaks kuni 2017. aastani. Koos sügisel toimuva palgatõusuga on kõigil teistel linna haldusalas töötajatel palgakasv 15 protsenti ja küllap see tõuseb enne 2017. veel. Linnapea palgaga on seotud ka kõigi volikogu liikmete hüvitised. Ka Kübara hüvitis tõusis, kusjuures tema kui revisjonikomisjoni esimees saab seda 1,5 kordselt võrreldes volikogu realiikmetega. Millegipärast ei paista see teda häirivat. Alati on võimalik liigne raha annetada või sellest loobuda.

10. Olen jätkuvalt seisukohal, et töötasud on madalad. Ekslinnapea kirjutisest on lugeda, et nõudsin töötasu tõstmist opositsioonis olles. Nii see oli ja teen ka võimul olles selleks kõik, mis võimalik. Eelkäijal polnud tahtmist töötasu tõstmiseks ei siis ega ka nüüd. See on lihtsalt maailmavaate erinevus.

Järjekindlusest mul kindlasti puudu ei jää, olgu selle näiteks kasvõi matusetoetus ja Jögeva haigla toetamine. Opositsioonis olles me nõudsime, praeguseks on mõlemad reaalsus.

Ajad muutuvad tõepoolest. Parandamatu optimistina arvan, et paremaks.

i

AARE OLGO, Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus