Hindamisnõukogu tunnistas Luua metsanduskooli õppe kvaliteetseks

Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu tunnistas Luua metsanduskooli matkajuhi ning metsanduse õppekava kvaliteetseks. Järgmine kvaliteedihindamine toimub kuue aasta pärast.


Luua metsanduskooli tugeva küljena toodi esile õppe pidevat analüüsi ja parendust, õpingute tihedat sidet töömaailma nõudmistega, vastutustundlikku suhtumist keskkonda ja väga head praktikasüsteemi. Eraldi rõhutati õpilaste kutsevõistlustel osalemist, võistlejate silmapaistvaid tulemusi ning võistluste seost tegelike töödega. Parendusettepanekuna toodi välja praktikaettevõtete senisest veel paremat tagasisidestamist ning koolitamist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus