Helm: Maakondlikud teenindusbürood jäävad alles ka tulevikus

Jõgeva maavalitsuse saalis jagas maksu- ja tolliameti korraldatud seminaril teavet ja vastas küsimustele ka ameti peadirektor Marek Helm. Usutluses Vooremaale rõhutas ta põllumajandustootmise tähtsust maksude laekumisel Jõgevamaalt ja kinnitas, et esindused maakondades jäävad alles ka tulevikus.


Helmi sõnul väheneb varimajandus, kuid jätkuvalt põhjustavad muret salasigarettide müüjad, kelle tabamist äärmiselt oluliseks peetakse. Helm kinnitas, et tagasiside maksu- ja tolliameti Jõgeva teenindusbüroo kolimisele uude asukohta on positiivne. 

Jõgevamaa on olnud ja jäänud suuresti praegugi põllumajanduspiirkonnaks. Kuivõrd kajastub see eripära maksu- ja tolliameti töös? 

Põllumajandus, ennekõike taimekasvatus on Jõgevamaal hästi nähtav ja üks tugevam majandusharu ka maksu- ja tolliameti vaatevinklist. Jõgevamaad võib nimetada tubliks väikeseks maakonnaks, kus sarnaselt mitme teise piirkonnaga on viimastel aastatel  kasvanud palgatulud.  Meie tähelepanekute järgi liigub siinne areng paremuse poole. 

Kuidas iseloomustaksite jõgevamaalast maksumaksjana?

Me saame Eesti maksumaksjat üldistavalt nimetada vastutustundlikuks ja öelda, et ta maksab suurema osa maksudest korralikult ja ettenähtud tähtajaks. Varimajanduse osakaal on mõne teise riigiga võrreldes väiksem. Seda kinnitavad ka uuringud. Näiteks kogume sama palju makse kui Lätis, kus ometi elab seitse- kuni kaheksasada tuhat inimest rohkem. 

Milline on sihiliku pettuse, lohakuse või maksejõetuse osakaal maksude maksmata jätmisel või nendega  viivitamisel?

Probleemid on tingitud kõikidest mainitud põhjustest. Võimaluse korral püüame nendest üle saada nõuannete ja kokkulepetega. Samas on tööd ka meie uurimisosakonnal, kelle menetleda on maksukuritegevus. 

Ettevõtja võib küll hästi tunda oma tegevusvaldkonda, kuid samas olla mitte kuigi hästi kursis maksude ja raamatupidamise temaatikaga. Mida oleks võimalik teha selliste olukordade leevendamiseks või vältimiseks?

Kavas on koostöö sisekaitseakadeemia uue rektoriga, et anda maksuametnikeks õppijatele põhjalikmaid teadmisi ettevõtluse alal. Nii mõnigi neist võib asuda ettevõtlussektoris nõustajana tööle. Mõistagi on väga oluline iga inimese teadlikkus ja teemakohane üldharidus. 

Märkisite kohtumisel jõgevamaalastega, et tolliametnikud keskenduvad praegu ennekõike salasigarettide müüjate tabamisele ja ohjeldamisele. Kui levinud on selline ebaseaduslik äri Jõgevamaal?

Salasigarettidega kauplemist esineb kõikides maakondades. Me püüame seda ebaseaduslikku turgu tervikuna kontrolli all hoida. Tänaseks on suurenenud sigarettide legaalne tarbimine, mis tõestab, et meie meetmed ja töö on hakkanud vilja kandma. 

Kuidas salasigarettte ära tunda?

Nende karpidel on Venemaa või Valgevene maksumärgid. Ebaseaduslikku müüki näitab aga juba asjaolu, et see toimub väljaspool kaubandusvõrku. 

Kui palju tuleb ette aga salaalkoholiga kauplemist?

Probleemid salaalkoholiga pole praegu nii tervavad kui illegaalse sigaretiäriga. Loomulikult tegeleme ka selle õigusrikkumise avastamise ja süüdlaste väljaselgitamisega. 

Kuidas sobib maksumaksjatele maksu- ja tolliameti  Jõgeva teenindusbüroo kolimine maavalitsuse hoone esimesele korrusele?

Tagasiside on positiivne. Praegusse asukohta on tunduvalt mugavam tulla kui eelmisse, mis oli kolmandal korrusel. Selge on, et maakondlikud teenindusbürood jäävad alles ka tulevikus ning inimesed ei pea maksu- ja tolliametnikega vahetuks suhtlemiseks kaugemale sõitma. Ühtlasi peab märkima, et uute ametiruumidega Jõgeval on rahule jäänud ka meie töötajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus