Helget ja mõtlemapanevat omaloomingukonkursilt

Seekordse Betti Alveri Fondi ja linnaraamatukogu korraldatud omaloomingukonkursi jaoks saatis oma töid kokku kolmkümmend viis autorit. Kõige rohkem kirjutisi oli noorimas ehk VII – IX klassi õpilaste grupis, järgnes gümnaasiumiosa X – XII klass. Täiskasvanud osalejaid oli tänavusel konkursil vaid seitse. See-eest olid aga kõik esitatud tööd sedavõrd head ja tugeval tasemel, et ?üriile valmistas just selles vanusegrupis kolme parema väljavalimine kõige enam raskusi.

Etteantud teemad ja omaalgatus

Endistest emakeeleõpetajatest, raamatukogutöötajatest ja teistest loomingulise tegevusega seotud inimestest koosnenud ?ürii arvates leidus kahes nooremas grupis kõige enam omapära just nendes töödes, mis olid kirjutatud omal algatusel. Kuigi oma nägemust, ilusaid leide ja ladusat keelekasutust võis täheldada ka koolis ette antud teemadel kirjutatus. 

     Ühtekokku esitasid autorid konkursile üle saja kirjutise. Varasemaga võrreldes oli rohkesti luulet, aga ka muinasjutulaadset; asjalikke arutlusi, mõttetihedaid kirjeldusi, ka põnevaid jutukesi ning koguni üks peaaegu romaani mõõtu kirjatöö.

     Eriti just luulet silmas pidades on viimastel aastatel muutumas valdavaks helged ja heledad toonid, mis ei tähenda sugugi seda, et kirjutatu oleks pealiskaudselt üldsõnaline või roosamannalik. Pigem on asju vaadeldud lihtsalt teise nurga alt. Endistviisi väljendub luules kirjutaja maailmavalu, igatsus, kirg, kannatused ja kõik muu, ainult et musta masendust ja süngeid meeleolusid, mis veel mõned aastad tagasi tundus eriti noorte luules olevat selgelt ülekaalus, on tuntavalt vähem.

     Huumorit on nii noorte kui ka vanemate kirjutatus aga õige napilt. Kui seda siiski kohtab, on see tõeliselt kosutav. Tuleb tunnistada, et enamasti leidub seda rohkem küll noormeeste kirjutistes. See-eest oli ootamatuid leide, huvitavat meeleolu, mõttekäike ja kujundeid ning ilusat sõnademängu päris rohkesti nii luules kui ka proosas.

     Kõige nooremas grupis oli väga palju häid vee-teemalisi kirjeldusi eriti VII klassi õpilastelt. Ilmselt oli seda teemat koolis ka käsitletud. Kuigi need olid toredad ja huvitavad ning ilusasti kirja pandud, jäid sõelale siiski rohkem teised teemad ja käsitlused. Ootamatust ja põnevust oli näiteks Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilase Jaanus Kibali kirjutatud jutus “Rändur”, huvitavat leidlikkust Kairi Jerlovi jutukeses “Sõda sepiku ja leiva vahel”, mõtlemapanevat Kristi Sobaku ja Minni Ansipi luules jne. Enamik autoreid selles grupis olidki sedakorda Jõgeva Ühisgümnaasiumist.

     Nii ühisgümnaasiumist, gümnaasiumist kui ka täiskasvanute keskkoolist olid pärit gümnasistidest kirjutajad, Kaisa Kulasalu aga õpib koguni Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

Nimed tulevad tuttavad ette

     Paljude kirjutajate nimed on tuttavad juba eelmistest aastatest, eriti gümnaasiumiealiste ja täiskasvanud osaliste hulgas. Enamik täiskasvanud autoreid, kellest ka mitmeid üliõpilasi, ongi just aastate jooksul samast konkursist välja kasvanud, kelle kirjatükid on praeguseks tunduvalt küpsemaks ja nauditavamaks saanud. Nende seas on näiteks gümnaasiumiõpilased Käty Aasmäe, Kaisa Kulasalu, Janne Kasela jt. Selles grupis äratas tähelepanu Janar Juhkovi humoorikas käsitlus, Elari Roobi läbitunnetatud maailmanägemus jne.

     Üks omapärasemaid luulekirjutajaid oli täiskasvanute grupis Asko Zeludkov, kes gümnaasiumiõpilasena osales konkursil esimest korda mõne luuletusega möödunud aastal. Praeguseks on temast saanud tudeng ning tänavusele konkursile oli ta esitanud juba päris palju huvitavat luulet. Ent nagu öeldud, oli täiskasvanute grupi tööde tase üldse ühtlaselt tugev ning parimate väljaselgitamine kõike muud kui kerge.

     Loodetavasti toob omaloomingukonkurss häid töid kokku ka järgmisel aastal, mil tähistatakse Betti Alveri 100. sünniaastapäeva. Tiina Säälik on selleks puhuks praegu koostamas ka kogumikku, kuhu tulevad konkursside parimad tööd alates 1996. aastast.

Tänavuse omaloomingukonkursi “Betti Alveri jälgedes” parimad tööd

VII – IX klass
Tänukiri hea esinemise eest:

Kristi Sobak, JÜG
Kelli Lindus, JÜG
Jaanus Kibal, JÜG
Tunnustuse vääriline töö:
Liina Laumets, JÜG
Kairi Jerlov, JÜG
Minni Ansip, JÜG

X – XII klass
Tänukiri hea esinemise eest:
Elari Roop, JÜG
Käty Aasmäe, JG
Kaisa Kulasalu, Miina Härma Gümnaasium

Tunnustuse vääriline töö:
Kadi Pint, JÜG
Heneli Saulep, JÜG
Janne Kasela, JG

Täiskasvanud
Tänukiri hea esinemise eest:
Siret Remmelg
Asko Zeludkov
Jaanika Hunt

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus