Heitlikud teeolud nõuavad autojuhtidelt täit tähelepanu

Pühapäeva õhtul “tervitas” autojuhte lörtsisadu, mitmel hommikul on mõnes kohas ka musta jääd olnud, mis nõuab talviselt ettevaatlikumat sõidustiili.


Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt ütles maakonna liikluskomisjonis, et tänavu talvel jäävad kõikidel Jõgevamaa teedel seisunditasemed mullusega võrreldes samaks. Kordame need veel üle: Jõgeva-Puurmani tee on alates käesolevast aastast teise ehk keskmise seisunditaseme tee. See tähendab, et nüüd tehakse libedusetõrjet kaheksa tunni jooksul pärast libeduse teket senise 12 tunni asemel ja lumi lükatakse 12 tunni jooskul pärast saju või tuisu lõppu. Ka Piibe maanteel muutus seisunditase Õunal pärast Põltsamaa teeristi, sest sealt edasi liigub märgatavalt vähem sõidukeid. Kõrgemas seisunditasemes ehk 3+ tasemega on veel eraldi eristatud rahvusvahelised põhimaanteed, Jõgeva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee. Tiit Valdi sõnul tähendab see, et sellel teel on libeduse tõrjeks aega kaks tundi, öisel ajal neli tundi. Varem oli öösel libeduse tõrjeks aega kaheksa tundi, päeval neli tundi. Sama seis on Tallinna-Tartu maanteel.

Pole välistatud, et 3+ taseme saab tulevikus ka Piibe maanteel Jõgeva ja Tartu vaheline lõik. See võib juhtuda juba 2018. aasta talvel. 3+ kehtib kõikidel nädalapäevadel kella 5st kuni 23ni, muul ajal on seisunditase 3.

Tiit Valt ütles, et seisunditasemed on jaotatud liiklussageduse järgi. Liiklussagedus kuni tuhat autot ööpäevas on kõige madalam seisunditase, tuhat kuni kolm tuhat autot ööpäevas keskmine tase ja üle kolme tuhande auto ööpäevas on kõige kõrgem ehk kolmas tase. Igal aastal loetakse autod üle, tehakse kindlaks liiklussagedus ja vastavalt sellele tõstetakse või langetatakse tee seisunditaset.

Seoses liiklussageduse suurenemisega on tee seisunditaset muudetud ning talvist hooldetaset tõstetud samuti keskmisele tasemele Annikvere ja Põltsamaa tee esimesel 3,7 kilomeetril, Kuremaa-Soomevere vahelisel tee esimesel 1,5 kilomeetril, Jõgeva-Palamuse-Saare tee kilomeetritel 14-21, Jõgeva ja Jõgeva aleviku vahel, Pikknurme-Põltsamaa teel Kamarist Põltsamaani, Põltsamaa-Lustivere-Pudivere, Puurmani-Tabivere ja nn Raja kolmnurgas.

Jõgeva maakonna talvine teehoolde eelarve on umbes üks miljon eurot. Jõgeva maakonna 1122 kilomeetri hooldamiseks on sõlmitud leping TREV-2 Grupiga. Leping kehtib 2019. aasta septembri lõpuni. Järgmise aasta sügisel kuulutab maanteeamet välja uue hanke Jõgevamaale uue hooldepartneri leidmiseks.

Jõgeva abivallavanem Mati Kepp vallasiseste teede hooldajate kohta veel täit infot ei omanud, kuid märkis, et vald saab hakkama, kellegi teed lahti lükkamata ei tohiks jääda.

Põltsamaa vallavanema Margus Möldri sõnul lõppes kahel ühinenud vallal ehk Pajusil ja Puurmanil vallasiseste teede hooldeleping kevadel, neid lepinguid on pikendatud aastaks. Põltsamaa vallal on TREV-2ga leping olemas 2018. aasta lõpuni ja Põltsamaa linna leping on pikem. “Meil on kõikidel omavalitsustel lepingud olemas,” tõdes Möldri.

Saare vallavara juhataja Aare Uleksin ütles, et ühinemisel kinnitati võimalus pikendada seniste hooldajatega lepinguid üheks aastaks.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus