Heimtali mõisakonverentsil vaeti väärtuskasvatust mitmest vaatevinklist

Viljandimaal Heimtali põhikoolis peetud II mõisakonverentsil kõneldi mõisakultuuri ja mõisates praktiseeritud kasvatuse erinevatest külgedest ja selle mõjust tänapäeva ühiskonnale.  Samuti toonitati konverentsil vajadust tutvustada ja hoida meie talutaredest alguse saanud kultuuritraditsioone ja väärtusi.

Heimtali kandis elav tunnustatud tekstiilikunstnik Anu Raud arutles mõisakonverentsil teemal “Kes või mis on mind kasvatanud” ja toonitas oma perekondlike juurte tähtsust. Tuues näiteid rahvakultuuri mitmekülgsusest, rõhutas Raud Kihnu kultuuripärandi märkimisväärset mõju oma loomingulisele tegevusele.

Mõisakonverentsi korraldaja, Heimtali mõisa ajaloo uurija õpetaja Imbi-Sirje Torm esines ettekandega “Pilguheit aadlilaste väärtuskasvatusse von Siversite perekonna näitel”. Ta märkis, et tänapäeva õpilastel on kasvatajaid-mõjutajaid märksa rohkem kui sada aastat tagasi.

“Nad pole harjunud ranguse ja piirangutega, sageli jääb puudu viisakusest ja hoolivusest,” tõdes pedagoog. Tormi sõnul on aga  mõisakool väga hea keskkond õpilaste kasvatamisel  väärikateks kodanikeks.

Konverentsil esines ka Heimtali põhikooli õpilane Mait Allas, kes on põhjalike teadmistega mõisagiid, tegelenud alates viiendast klassist õpetaja Tormi juhendamisel  uurimistöödega ja saavutanud mitmel korral üleriigilise tunnustuse. See kõik on teda motiveerinud uurimistööga edasi tegelema.

Allase ettekande pealkiri oli “Looduskeskkond ja mõisahäärber, inspiratsiooniallikas loovusele”. “Mait tegi ettepaneku nimetada õpilaste meeliskogunemiskoht klaasveranda viisakuse toaks, mis tuleneb tema tähelepanekust kaasõpilaste käitumistavade kohta,” rääkis Heimtali põhikooli õppealajuhataja ja saksa keele õpetaja Urve Mukk, kes on ise muide Põltsamaa keskkooli vilistlane.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus