Heidi Klamp töötab Koolivõrgu Büroos konsultandina

Töö on seotud 1. mail avanevate Euroopa Liidu struktuurifondidega ja tema ülesandeks on nõustada ja teavitada erinevaid sihtrühmi nagu näiteks omavalitsused, ettevõtjaid, maavalitsused, kutsekoolid, erivajadustega inimeste organisatsioonid, haridusvaldkonna sihtasutused, HTM allasutused, rakenduskõrgkoolid, et aidata struktuurfondist toetust saada.

Konsultant ise kellegi eest projekti valmis ei kirjuta.

Kokku saab Eesti Euroliidu struktuurifondidest inimressursi arendamiseks ehk meetmele 1.1 kolme aasta jooksul umbes 630 miljonit krooni, lisanduv riigi enda osalus on sealjuures umbes 210 miljonit krooni.

Meede 1.1 on Heidi Klambi sõnul ette nähtud inimressursi arendamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks tööjõuturul ning haridus- ja koolitussüsteemi täiustamiseks. Samuti kavandatakse elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomist koolituspakkumise kaudu.

Kõigepealt peab konsultant leidma sihtrühma, kes seda raha võiksid taotleda, seejärel tekitama inimestes huvi konkreetne projekt valmis kirjutada ning kui plaanitut ka rahastatakse, siis peaks ta teostama järelvalvet.

Kokku asusid Eestis koolivõrgu büroode juures 1. märtsist tööle viis konsultanti ja üks koordinaator.

Heidi Klambi kodu jääb Põltsamaale, töökoht on aga Jõgeval, nii et kahe linna vahet tuleb tal pidevalt sõita. Samuti plaanib Põltsamaa noortejuht lõpetada kõik senised projektid ja noorsoovahetused. Ülejäänuga tulevad Põltsamaa noored juba ise toime, kinnitas ta.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus