Heategijad pälvisid tunnustuse

Põltsamaa ühisgümnaasiumis on juba mitmel aastal valmistatud jõulurõõmu ka nendele lastele, keda päkapikud igal aastal ei külasta. Tänaseks on heategijad mõistnud, et andmisrõõm on palju suurem saamisrõõmust ja see innustab neid samal kursil jätkama.


Põltsamaa ühisgümnaasiumi huvijuht Sirje Ange lausus, et 2013. aastal pakkus kooli õpilasesinduse liige Alice Susi välja idee korraldada jõulude eel kontsert, millega koguda raha  heategevuseks. Tema mõte kiideti heaks ja otsustati  see teoks teha, et toetada neid Põltsamaa linna lapsi, keda päkapikud igal aastal ei külasta.

Alustati 2013. aastal

Esimesel korral 2013. aasta detsembri alguses olid külalisesinejad Jõgevalt, Palamuselt ja Tallinnast.  Publikule müüdi piletid  ning tegutses ka kohvik, kus müüdi laste küpsetatud head ja paremat, millest saadud tulu läks samuti  heategevuseks.

Lisaks esitas kool abipalve Põltsamaa firmadele. Esimesel korral oli toetajaid üheksa, teisel korral veelgi rohkem. Sponsorid on õpilaste algatatud ettevõtmist toetanud nii rahaliselt kui ka toodanguga. Tänavu lisandus sponsorite hulka ka aktsiaselts Palmako, mis pole küll otseselt Põltsamaa firma, kuid mille üks osakond hiljuti Põltsamaal Puhu-Ristis tegevust alustas. Tänavu saadeti taotlused välja 14 sponsorile. Lisaks toetavad heategevuslikku ettevõtmist EKNK Põltsamaa Jordani ja Põltsamaa Adventkogudus.

Mõistagi korraldati heategevuslik kohvik ka aasta tagasi, siis olid heategevusliku õhtu esinejateks oma linna ühisgümnaasiumi õpilased. Põltsamaa firma Vali Press on omalt poolt toetanud trükistega.

Kingid said umbes 15 peret

Need pered, keda heategevusüritusel teenitud ja sponsoritelt saadud raha ning toodanguga toetatakse, selgitatakse välja koos Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti ja lastekaitsetöötajaga. Heategevuse kaudu toetatakse umbes 15 peret. Tänavu novembris käisid heategevusürituse ettevalmistamisega seotud taas linnavalitsusse sotsiaaltöötajate  jutul, et toetamist vajavad pered välja selgitada. Samuti valiti koolist mõned pered, kelle kohta on õpetajatel teavet, et nad abistamist vajavad, kuid kes  ei ela linnas. Eelmisel aastal toetas seda ettevõtmist 50 euroga ka päkapikk Anne jõululaadal teenitud loosirahaga. Õpetajad on annetanud omakootud ja heegeldatud käsitööesemeid ja üks tublimaid nende seas on ühisgümnaasiumi käsitööõpetaja Eve Oro. Raha eest ostetakse lastele mänguasju, koolitarbeid või midagi muud vajalikku vastavalt laste vanusele. Enne jõulupühi viisid õpilasesinduse liikmed koos täiskasvanuga pakid peredesse kohale. Peresid külastavate noortega on kokku lepitud, et info külastatud perede kohta ei kuulu teistega jagamisele.

Sirje Ange sõnul tulevad talle pisarad silma,  kui ta näeb, millist rõõmu need kingitused lastele valmistavad. Sellist rõõmu kogeb elus üsna harva. Mõistagi antakse perele küllatulekust eelnevalt teada. Kooli huvijuhi sõnul on lapsele tähtis, et kingitus ei jõua temani anonüümselt, sotsiaaltöötaja vahendusel, vaid et selle toovad talle koju natuke suurevõitu päkapikud, kellele ta siis ka luuletust lugeda või laulda saab.

Tunnustus konkursil “Ettevõtlik kool”

Tänavu kevadel pöördus Põltsamaa ühisgümnaasiumi  õppesekretär Maris Orav õpilasesinduse poole ettepanekuga osaleda konkursil “Ettevõtlik kool,” kus oli mitu nominatsiooni. Kool osales sellel konkursil oma heategevusliku üritusega nominatsiooni “Heategu kogukonnale” raames. Konkursil osales ka Maris Orava ning kooli matemaatika ja saksa keele õpetaja Maive Noodla poolt karjääriõppena korraldatav “Põnev tund”.

Konkursi “Ettevõtlik kool” võitjad kuulutati välja oktoobri lõpus Narva kutsehariduskeskuses peetud tunnustamisel. Kõik nominendid esitlesid kohapeal oma projekte, Põltsamaa noored Elis ja Diana Ojala said seal aga esineda juba konkursi võitja rollis. Võiduga kaasnes 360eurone rahasumma, mis on samuti mõeldud kasutamiseks heategevuslikuks otstarbeks. Võidust teavitati ka kõiki selle ettevõtmise sponsoreid, kes kõik tunnustamisüritusel ära mainiti.

Tänavu toimus heategevuslik kohvik-kontsert koolis 8. detsembril ja kohe pärast kontserti külastati peresid, kuhu kingitused kohale viidi. Sirje Ange tunneb siirast rõõmu,  et  koolinoored ja sponsorid teevad jõulude eel tõeliselt suure ja tänuväärse heateo oma kogukonnale. On põhjust rõõmustada sellegi üle, et väga suur osa toetuspalve saanud sponsoritest on ka tänavu valmis sellele üritusele omalt poolt õla alla panema. Samuti andsid ettevõtmise õnnestumisele omapoolse panuse kontserdikuulajad ja kohvikukülastajad. Sirje Ange sõnul ongi neile osaks saanud tunnustus tegelikult tunnustus kõigile neile, kes jõulude eel oma kogukonna heaks midagi  väga vajalikku korda on saatnud ning sellega paljudele piirkonna peredele ja lastele jõulurõõmu valmistavad.

Tänavune heategevusüritus

*Õpilased kogusid kontsert-kohvikuga kokku 363,66 eurot

*Lisaks sellele annetas õpilasesindus oma preemiarahast 112 eurot

*Lisandus sponsorite raha 512,55 eurot

*Osad firmad toetasid projekti oma toodanguga. Need olid Felix, E-Piim, Lossipagar, Majandusühistu ja Paikpluss OÜ

*Toetati 18 peret

*Õpilaste poolt aitasid projekti õnnestumisele kaasa Helis Ojala, Anett Pook, Dianna Ojala, Airiin Ojala, Karl Vilks, Geidy German, Klaarika Kaljula, Katherine Meinberg ja huvijuht Sirje Ange

*Esinesid Marianne Nugis, Anete Saar, Anel Volmer, Carl Zoo, Kaur Terep, Rasmus Roos, Rando Oja, Madera Rummel, Mattias Haamer, ja ansambel “Tõelised värvid”, juhendajad Meeli Nõmme, Hille Martin ja Karmo Toome

*Esinesid Põltsamaa muusikakooli kitarristid õpetaja Reigo Tõnissoni juhendamisel, Põltsamaa kultuurikeskuse rahvatantsuansambel “Zipelgad” Karin Uusküla juhendamisel ja Face tantsukooli väikesed tantsijad, keda juhendab Rita Muttel

*Õhtut juhtisid Germo Toonikus ja Kaisa Liiver

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus