Hea tegu 2013 peaauhinnaga pärjati Virge Otsa

 

Tänavu pälvis Jõgevamaa alaealiste komisjoni korraldatud konkursi Hea tegu peaauhinna Pala põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja ning õpilaskodu kasvataja Virge Otsa, kes on olnud toeks ja abiks paljudele lastele seitse päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas.

Üsna paljud õpilaskodus elavad lapsed on pärit probleemsetest peredest või on neil käitumisraskusi. Virge Otsa on olnud nelja aasta jooksul vabatahtlikuks tugiisikuks tüdrukule, kelle kohta oli teada, et kui ta Pala koolis toime ei tule, ootab teda Kaagvere erikool. Kuigi oli ka tagasilangusi, oli õpetaja Virge Otsa tüdrukule alati toeks, vahel emalikku nõu andes ja mõistes, vahel konkreetsete tegudega. Ta on tüdrukut ka oma koju võtnud, teda vajadusel sõidutanud. Virge otsa uskus alati, et probleemidega kimpus olev neiu suudab põhikooli lõpetada. 2013. aasta kevadel see õnnestuski ja tüdruk asus edasi õppima kutsehariduskeskuses.

Pala kooli direktori Malle Weinrauchi sõnul on Virge valmis unustama ettenähtud tööaja pikkuse ning pakkuma lastele vajalikku abi ning tuge ka muul ajal. “Ta on õpilaste hulgas hinnatud tänu oma nõudlikkusele ja sihikindlusele. Samas püüab ta leida mitmesuguseid võimalusi, kuidas laste vaba aega sportlikult sisustada ning neid spordi juurde suunata. Virge ja õpilaste vahelised suhted on usalduslikud,” kinnitas koolijuht.

Virge Otsa oli tunnustuse üle siiralt rõõmus ja ütles, et on teinud oma kodu ukse lahti paljudele lastele.

“Teen oma tööd edasi ja tunnustan lapsi, kui nad hästi hakkama saavad,” lisas ta.

 

Palju koostöövõrgustikke

Elo Palmiste kandidatuuri esitas  hea teo konkursile Jõgeva vallavanem Enn Kurg. Ühtegi suurt lugu tal enda sõnul seoses sellega rääkida pole. Elo Palmiste töötab Jõgeva vallavalitsuses lastekaitsespetsialistina alates 2011. aastast. Ta on selle aja jooksul suutnud luua laste huvides toimivaid formaalseid ja mitteformaalseid võrgustikke. Oma põhitöö kõrvalt on ta osutanud tugiisikuteenust koolikohustust mitte täitvatele või käitumisraskustega alaealistele. Ta on püüdnud noori julgustada suunama pilku tulevikku ning toetanud neid tähtsate otsuste vastuvõtmisel. Selle tulemusena on kaks alaealist neidu lõpetanud põhikooli ning jätkanud haridusteed.

Elo Palmiste sõnul tahaks temagi töötada kella üheksast viieni ning minna siis oma pere juurde, kuid tihti jääb süda töö külge kinni. “Annan endast parima,” lubas naine.

Astrid Strantsova ja Kalle Kallase esitas konkursile Rita Kaasik. Pere korraldas koos meeskonnaga oma kodutalus lastele jõuluvana kodu, mida külastas eelmise aasta detsembris 69 last. Sisse olid seatud postkontor, meisterdamise töötoad, samuti jõuluvana ja jõulumemme kamber. Loeti ette laste saadetud kirju, näitusel olid väljas laste joonistused. Viidad tegi pereisa Kalle ja pereema Astrid küpsetas koogid. Jõuluvana kodus joodi koos teed ja tehti teatavaks oma salasoovid. Osa teest jõulumaale said lapsed sõita saaniga.

Kalle Kallas ütles, et temale on kõige positiivsemaks emotsiooniks laste siiras tänu. “Kui näed, et laps usub sinusse ja ta on väga õhevil, et mida talle nüüd kingitakse, siis ei maksa kunagi kulutatud aega paljuks pidada,” lisas ta.

 

Tõeline ime

Adavere põhikooli sotsiaalpedagoogi Kerli Vasara esitas konkursile direktor Sirje Jõemaa. Koolijuhi sõnul on Kerli püüdnud aidata noori, kelle vanematel ei jätku aega, tahtmist või vanemlikke oskusi või kes kasvavad üksikvanemaga peres. “Ta on aidanud teismelistel saada emotsionaalses mõttes uuesti kokku oma perega ja osalenud ise nende suhete taasloomisel, pehmendanud lapsevanema liigset rangust ja õpetanud suhtlema teismelisega uuel moel. Kerli on koos elukaaslasega pakkunud raskustes noortele vabal ajal huvitegevust, näiteks kalal käimine, jõemaratonil osalemine,” rääkis direktor. Tema hinnangul on Kerli Vasar tõeline ime nende koolis.

Lustivere põhikooli logopeed-eripedagoog Helve Zõbin on 9. klassi juhataja. Seal kus õpib neli erinevate probleemidega alaealist. Õpetaja on saavutanud koostöö toimimise kodu ja kooli vahel ning vanematepoolse toe puudumise või nõrkuse korral ise lapse aitamisele palju aega ja energiat panustanud. “Aitamiseks kasutab ta kõikvõimalikke koostöö saavutamise viise – ümarlaudu, kodukülastusi, kokkuleppeid, individuaalseid vestlusi, nõustamist. Kuna vanemad on mõistnud, et õpetaja püüab neid lapse kasvatamisel aidata, siis pöörduvad nad tema poole ka siis, kui neil tekivad kodus lapsega muud laadi raskused. Tänu õpetaja Zõbini sihipärasele tegevusele on õpilased, kellel eelnevalt oli sellega raskusi, hakanud täitma koolikohustust ning nad on saanud eduelamusi, mis motiveerib neid edasi tegutsema,” rääkis koolijuht Kaire Kampus.

Helve Zõbin ise märkis, et töö on töö. “Me teeme seda kõik koos,” tõdes ta.

 

Koostöö aitab edasi

Tunnustuse pälvis ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi meeskond, kuhu kuulusid Ülle Lodi, Kaja Linde, Aire Narits, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Anu Pajo. Tiia Mikson rääkis, et konkursile esitatud õpetajad õpetasid lihtsustatud õppekava alusel õppivate laste klassis. “Mitmel neist oli lisaks õpiraskustele erilaadseid käitumisprobleeme, nad ei aktsepteerinud ühiselureegleid, paiguti tuli ette vägivaldset käitumist, puuduti palju põhjuseta, oli arvutisõltuvust, esines valetamist, hulkumist, halva mõjuga noortekampa kuulumist. Õpetajad kaasasid abistamisprotsessi mitmeid formaalse võrgustiku liikmeid, sõlmiti kokkuleppeid, toimus arvukalt vestlusi ja psühholoogilist nõustamist. Meeskonna liikmed olid vahendajaiks arvukate konfliktide korral. Kõik neli lihtsustatud õppekaval olnud õpilast lõpetasid 9. klassi ja asusid omandama kutseharidust,” rääkis Tiia Mikson.

Tiina Mihhailovi esitas heateo konkursile Kaja Reiman. Ta rääkis, et Siimusti algkool ning raamatukogu tegutsevad ühes majas. Tiina Mihhailov töötab Siimusti koolis abiõpetajana ning on ka kooli tugiisik nii õpilastele kui ka õpetajatele.

“Õpetajana on Tiina tööks õpetada ja toetada individuaalse õppekava alusel õppivaid ning õpiraskustega lapsi. Ta ei piirdu vaid tundide andmisega, on õpilaste jaoks alati olemas ning valmis neid ära kuulama, aitab vajadusel leida probleemidele lahendusi ja lohutab. Tal on raamatukogus kass, kelle eest lapsed saavad hoolitseda. Ta märkab sedagi, kui kellelgi on kõht tühi ja tal on neilegi alati midagi varuks. Paljud õppevahendid on Tiina ise valmistanud, et lapsed õpitavat paremini mõistaksid. Lapsed on leidnud Tiina juures soojust ja hoolivust, mida neil ehk muidu napib. Mõned lapsed veedavad Tiina juures raamatukogus aega õhtutundideni, tehes seal ka koduseid ülesandeid ja saades seejuures temalt vajadusel abi,” rääkis Reiman.

Tiina Mihhailov ütles, et ta teeb tööd, mis talle väga meeldib. “Koostöö kooliga on sujunud väga hästi. Mul on hea meel, et raamatukogu on kogukonna kooskäimise kohaks saanud,” lisas ta.

 

Konkurss Hea tegu 2013

*Pala põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Virge Otsa, esitaja sama kooli direktor Malle Weinrauch

*Jõgeva vallavalitsuses lastekaitsespetsialist Elo Palmiste, esitaja vallavanem Enn Kurg

* Astrid Strantsova ja Kalle Kallas, esitaja Rita Kaasik

*Adavere põhikooli sotsiaalpedagoog Kerli Vasar, esitaja koolijuht Sirje Jõemaa

*Lustivere põhikooli logopeed-eripedagoog Helve Zõbin, esitajad koolijuht Kaire Kampus ja kolleegid

*Põltsamaa ühisgümnaasiumi meeskond (Ülle Lodi, Kaja Linde, Aire Narits, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Anu Pajo), esitaja Tiia Mikson

*Siimusti raamatukogu juhataja, abiõpetaja Tiina Mihhailov, esitaja koolijuht Kaja Reiman

 

Nemad märkavad

Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni esimees, noorsoopolitseinik Kirly Kadastik ütles, et komisjoni eesmärk on tunnustada inimesi, kes märkavad ja teevad rohkem, kui nende tööülesanded või igapäevane elu eeldavad. “See paneb noorte silmad särama. Need inimesed märkavad, et noor inimene vajab ärakuulamist, rääkimist, head sõna või lihtsalt seda, et keegi on tema jaoks olemas. Hea teo konkursile võivadki esitada kandidaate need, kes märkavad.”

 

Tunnustatakse ka esitajaid

Maakonna alaealiste komisjoni sekretär Sirje Pint ütles, et selle konkursi eripäraks on nii tegijate kui nende märkajate tunnustamine.  “Seda just eesmärgil, et inimesed, kes  aitamist näevad, hakkaksid ka ise sellele mõtlema, hakkaksid  märkama häid tegusid ja nende tegijaid meie ümber. Konkurss annab võimaluse teha pai neile inimestele, kes aitavad teisi lihtsalt heast tahtest, ning neidki, kes oma igapäevatööga teevad palju rohkem, kui neilt nõutakse.”

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus