Hea keeleoskus avab uksed

Hea inglise keele oskus avab noorele nii mõnegi ukse, mis muidu suletuks jääks. Jõgevamaa gümnaasium on viimasel ajal saanud suisa kahel korral rõõmustada oma õpilaste hea inglise keele taseme üle: edukad oldi nii internetipõhisel üle-euroopalisel inglise keele olümpiaadil Best in English kui ka CAE (Cambridge Advanced English) tasemeeksamil. 


Võõrkeelevõistlust Best in English korraldab Tšehhi Vabariigis tegutsev Institute for Competencies Development 2015. aastast alates ning see on mõeldud 15-19-aastastele gümnaasiumiõpilastele. Osaleda võivad kõik Euroopa Liidu ja teistegi riikide koolid. Jõgevamaa gümnaasium proovis sellel jõudu esimest korda.

“Meie kooli õpilased on osalenud ka maakondlikel ja üle-eestilistel inglise keele olümpiaadidel, ent sealsed ülesanded pole nende meelest just väga õnnestunud olnud. Kui saime Põltsamaa ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Signe Sarapi vahendusel teada, et kodunt lahkumata on võimalus osaleda ka üle-euroopalisel keeleolümpiaadil, otsustasime sellegi võimaluse ära proovida,” ütles Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetaja Maive Kase.

Online-olümpiaad toimus möödunud aasta 30. novembril ning õpilastel tuli ülesandeid lahendades demonstreerida ingliskeelse teksti lugemise ja kuulamise oskust jne. Näiteks mängiti õpilastele ette videoklipp ja esitati siis selle kohta käivaid küsimusi. Lisaks õigete vastuste eest kogutud punktide arvule, oli võistlejate pingerea kujunemisel aluseks vastamise kiirus.

Jõgevamaa gümnaasiumist otsustas end rahvusvahelisel olümpiaadil proovile panna 36 õpilast. Üldse osales võistlusel aga üle 17 tuhande õpilase 29 riigi 750 koolist. Koolide paremusjärjestus pandi paika iga kooli kümne edukama võistleja tulemuste põhjal ning Jõgevamaa gümnaasium võitles selles arvestuses välja auväärse kahekümnenda koha.

“Euroopa kahekümnes kool – see kõlab ju hästi!” ütles Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetaja Rita Sildnik. “Olime üllatunud, et meil nii hästi läks, aga muidugi ka väga rõõmsad.” 

Eestlased edukad 

Need kümme, kelle kogutud punktid Jõgevamaa gümnaasiumil kahekümnenda koha saada aitasid, olid Illimar Laanisto, Kristjan Variksoo, Felix Ranne, Diana Sammel, Märt Välba, Liisbeth Kirsimägi, Peep Kolberg, Kerly Roosmägi, Jasper Jõgi ja Villu Lillik. Ent tublid olid ka kõik teised olümpiaadil osalenud. Tegelikult läks aga Eesti koolidel sel võistlusel üldse väga hästi. Jõgevamaa gümnaasiumist ettepoole platseerusid näiteks Pärnu Koidula gümnaasium (nemad olid koguni võistluse võitjad), Hugo Treffneri gümnaasium, Inglise Kolledž, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Nõo reaalgümnaasium ja Kadrina keskkool.

Nii mõnigi rahvusvahelisel olümpiaadil osalenu tõestas oma head inglise keele oskust ka kahel olümpiaadile järgnenud päeval, 1. ja 2. detsembril. Siis sai nimelt Tartus Jaan Poska gümnaasiumis CAE (Cambridge Advanced English) tasemeeksamit sooritada. Ja seda soovis teha tervelt 17 Jõgevamaa gümnaasiumi õpilast.

CAE eksam on Rita Sildniku sõnul alternatiiv riigieksamile. Teatud mõttes on see isegi parem kui riigieksam, sest võimaldab taotleda kõrgemaid keeletasemeid. Riigieksami põhjal saab maksimaalselt B2 ehk edasijõudnute taseme, CAE eksami põhjal võib püüda ka C2 ehk haritud emakeelekõneleja taset. Miinuseks on see, et CAE test on tasuline ja selle maksumus tõuseb tasapisi iga aastaga. Seekord tuli õpilastel või õigemini nende vanematel eksami eest välja käia 165 eurot.

Ka CAE tasemeeksamil läks Jõgevamaa gümnaasiumi õpilastel ülihästi: tervelt kuus neist – Andra Värnik, Karolina Tupits, Felix Ranne, Peep Kolberg, Naatan Johannes Bender ja Jaak Martin Kaarepere – said kätte C2 taseme, mida üldjuhul eeldatakse pigem ülikooli lõpetavatelt inglise filoloogidelt. Lisaks sellele said kümme õpilast C1 ja kaks õpilast B2 taseme. Ka nendega võib õpetajate sõnul rahul olla.

Rita Sildnikul on eredalt meeles see päev, 15. Detsember, kui tema telefoni järjest sõnumeid hakkas tulema – neilt, kes unistatud C2 taseme kätte said.

“Terve koolimaja rõkkas, noortel oli nii hea meel. Niigi helge jõulueelne meeleolu läks tänu sellele rõõmule veel helgemaks,” meenutas Rita Sildnik. “Ka meil, õpetajatel, olid emotsioonid laes: meie tööle oli see suur tunnustus.” 

Motiveeritud noored 

Rita Sildniku sõnul on CAE tasemeeksami sooritanud andekad ja motiveeritud noored.

Nüüd, mil nad oma keeleoskust juba veenvalt tõestanud, ei pea nad enam inglise keele tundides käima ega inglise keele riigieksamit sooritama. Tänu sellele jääb neil rohkem aega teisteks eksamiteks valmistuda. Rääkimata sellest, et tee Euroopa kõrgkoolidesse on neile avatud: nad ei pea sinna pääsemiseks enam keeletesti tegema.

Lisaks CAE tasemeeksamile on võimalik sooritada ka teistsugune rahvusvaheline keeleeksam: see kannab nime TOEFL ja on vajalik USA kõrgkooli pürgijale. Üks Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane – Jasper Jõgi – sooritaski Tallinnas selle eksami, sest tema soovib õpinguid jätkata just USA-s.

Miks siis Jõgevamaa gümnaasiumi noortel inglise keeles nii hästi läheb?

Rita Sildnik tõdes, et kooli õppekavas pakutavate inglise keele kursuste arv on tegelikult suhteliselt väike – üheksa. Nii mõneski ümberkaudses koolis pakutakse näiteks kahtteist kursust.

“Aga see-eest on meil inglise keele tunnid väga intensiivsed: niisama naljategemiseks seal aega ei jää. Ja õpilased teevad ka palju iseseisvat tööd,” ütles õpetaja.

Tema sõnul testitakse igal sügisel kõiki kümnendasse klassi astunud õpilasi ja selgitatakse välja inglise keele alal andekamad. Ning nendega tehakse läbi kõigi kolme kooliaasta lisatööd. Nende hinnetelehelt võib siis lugeda, et nad on läbi teinud kursuse “inglise keel andekatele”.

“Praegu õpib meil selle kursuse kava järgi 35 õpilast. Üldse on koolis umbes kakssada õpilast, nii et 35 on märkimisväärne osa kooli õpilastest,” sõnas Rita Sildnik.

CAE tasemeeksamit teha soovijaile korraldavad õpetajad veel eraldi valikkursuse. Õpilased käivad kolme kuu jooksul kaks korda nädalas koos ja treenivad spetsiaalselt selleks eksamiks. Valikkursusele tulevad need, kes tahavad maksimumi püüda.

“Kui klassis on ainult tublid ja motiveeritud õpilased, siis on õpetajal palju tööd, aga ka palju rõõmu,” kinnitas Rita Sildnik. 

Best in English

* Üle-euroopaline internetipõhine inglise keele olümpiaad, mida korraldab Tšehhi Vabariigis tegutsev Institute for Competencies Development 2015. aastast alates.

* Olümpiaad on mõeldud 15-19-aastastele gümnaasiumiõpilastele.

* Novembri lõpus toimunud 2017. aasta olümpiaadil osales üle 17 tuhande õpilase 29 riigi 750 koolist.

* Jõgevamaa gümnaasiumi esindas 36 õpilast ja koolide arvestuses saadi kahekümnes koht.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus