Hea ideega konkursile

Osalema oodatakse kuni 25-aastaste kutseõppurite kuni neljaliikmelisi võistkondi kõikidest kutseõppeasutustest. Asjatundlik ?ürii hindab lihtsustatud äriplaani vormis esitatud võistlustööde innovaatilisust, originaalsust, keskkonnasäästlikku lähenemist ja majanduslikku otstarbekust ning idee seotust õpitava erialaga.

Konkurss koosneb kolmest voorust. Esimene voor, võistlustöö ettevalmistus kestab 1. märtsini 2007. Selles osalemiseks tuleb õpilastel kirjeldada oma ideed ning koostada lihtsustatud äriplaan selle elluviimiseks. Teise ja kolmanda vooru jõukatsumised ? idee esitlus ja majandusviktoriin ? toimuvad 16. aprillil 2007 Tallinnas.

Konkursi võitnud võistkonda autasustatakse sülearvutitega, kõikide voorude võitjatele panevad hinnalised auhinnad välja Eesti ettevõtjad. Premeeritakse paremaid juhendajaid-õpetajaid ja paremaid koole.

Konkursi tingimused, ajakava ja võistlustöö vorm on leitavad veebilehekülgedelt www.innove.ee ja www.koda.ee

Lisainfot saab SA Innove projektijuhilt Aili Kõivult ( 650 7871 ja ebep@tmk.edu.ee) ja EKTK haridusnõunikult Tiia Randmalt (646 0244 ja tiia@koda.ee).

TIINA SALUMÄE,
SA Innove infojuht

blog comments powered by Disqus