Hea haridus ja amet annavad võtme tulevikku

Lisaks Jõgevamaa gümnaasiumidele, Põltsamaa Ametikoolile ja Luua Metsanduskoolile osalesid infopäeval Rakvere Kutsekeskkool, Tartu Kutsehariduskeskus, Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, Räpina Aianduskool, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Väike-Maarja Õppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ning Paide Kutsekeskkool. Iga eksponent oli üles seadnud väikese messiboksi, jagas infomaterjale ning andis huvilistele täpsemaid selgitusi.

Piirivalveameti Kirde piirkonna piirivalvurid tutvustasid oma tööd ja demonstreerisid tehnikat, neil oli kaasas ka teenistuskoer.

Infopäeva avas maavanem Aivar Kokk. Ta soovitas noortel tutvuda kogu väljasoleva infoga ning teha valikuid läbimõeldult ja kaalutletult. “Tutvuge, vaadake avara pilguga ringi, uurige erinevaid võimalusi haridustee jätkamiseks,? julgustas maavanem. “Valikute tegemisel püüdke leida kompromiss oma huvide ja tööjõuturu vajaduste vahel. Ei saa ka unustada, et tänapäeva kiire elu- ja töötempo nõuab kõigilt valmisolekut hilisemaks täiend- või ümberõppeks.?

Tööturuameti Jõgevamaa osakonna konsultant Küllike Roosipõld rääkis olukorrast tööjõuturul. “Jõgevamaal valitseb kõige suurem vajadus meeste elukutsetest keevitajate, ehitustööliste ja metallilihvijate järele, naiste puhul on perspektiivsed ametid müüja, õmbleja ja kokk,? märkis Roosipõld.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse talituse juhataja Kalle Toom, kel endal nii kutseharidus kui akadeemiline kõrgharidus, selgitas, et kutseõppeasutustesse oodatakse nii põhihariduse kui keskharidusega noori, samuti üle 17-aastasi noori, kel mingil põhjusel põhihariduse omandamine pooleli jäänud.

Tartu Kutsehariduskeskuse info- ja karjäärinõustamiskeskuse esindaja korraldatud lõbus test näitas eelarvamuste tugevust. Noortel paluti inimeste portreepildid ja ametid kokku panna. Joonistusid välja selged meeste- ja naisteametid, ettekujutused neil aladel töötavatest inimtüüpidest olid väga sarnased, näiteks teadlasena nähti reeglina prillidega meesterahvast. Ometi saavad enamikes ametites töötada võrdselt nii naised kui mehed, välimusest sõltumata.

Jõgevamaa Nõustamiskeskuse laua taga oli võimalik arvuti abil teha kutsevaliku teste ja konsulteerida kutsenõustajatega.

Kultuurikeskuse laval esinenud Jõgeva Gümnaasiumi meesansambel ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi tantsutrupp said publiku sooja vastuvõtu osaliseks.

Infopäevast osavõtjate vahel loositi välja ka auhindu. Päeva juhtis Margus Kastor.

Kohal oli umbes 400 õpilast. Sel kevadel valmistub Jõgevamaa koolides põhiastme lõpetamiseks kokku 662 noort.

“Üle 100 osalenud õpilase täitis tagasisidelehe ning nende põhjal võib öelda, et üritus meeldis ja kindlasti oodatakse samasugust infopäeva ka järgmisel aastal,? kommenteeris Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haridus- ja spordinõunik Heiki Sildnik õpilastelt saadud vastukaja. “Küsimusele üritusega rahulejäämise kohta vastas vaid paar õpilast eitavalt, soovides siiski edaspidi samasuguste ürituste korraldamist. Taheti näiteks, et infopäeval tehtaks rohkem show?d ja vaheajal mängiks taustamuusika.?

Sildniku sõnul püütakse tuleval aastal seekord tehtud ettepanekutega kindlasti arvestada. “Noored tahavad rohkem teada erinevate gümnaasiumide kohta, samuti soovitakse, et infopäeval oleks esindatud veelgi enam kutseõppeasutusi,? lausus Sildnik.

Infopäeva korraldas Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, üritus sai teoks tänu Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu rahalisele toele ning Jõgevamaa Nõustamiskeskuse ja arvutifirma Digimarket abile.

ANDRES LOORAND,
Jõgeva Maavalitsuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus