Hauaplatsitasu nõue pole õiguspärane

Õiguskantsler ei pea hauaplatsitasu kehtestamist õiguspäraseks ja lähitulevikus tuleb selline omavalitsuste poolt kehtestatud nõue ilmselt tühistada..

Möödunud aastal kehtestas Põltsamaa linnavolikogu kalmistul hauaplatsitasu.

Põltsamaa  abilinnapea Sven Lassi sõnul on nüüdseks mitmetele omavalitsustele üle Eesti  esitatud noot, kus kirjas, et sellised kalmistuteenuste tasud, mis ei ole võlaõigusliku iseloomuga, võivad olla põhiseadusega vastuolus. Abilinnapea hinnangul tuleb varem mitmeid diskussioone põhjustanud ja lõpuks linnavolikogus heaks kiidetud hauaplatsitasu nõue kehtetuks tunnistada. 

Linna rahast ei jätku

Põltsamaa kalmistul sai möödunud aastal mitmed probleemid tänu hauaplatsitasule lahendatud ja tänavugi loodeti selle raha toel kalmistu kaevud korda saada. Lahendamist vajaks ka  tualettruumide ja külmhoone probleem. Sven Lass tõdes, et nüüd tuleb minna ilmselt seda teed, et vähendada kalmistu haldamisega seotud töötajate arvu ning ka pakutavaid teenuseid. Põltsamaa linna kalmistut kasutavad ka ümberkaudsed omavalitsused, kuid pearaskus kalmistu kulude kandmisel lasub siiski linnal.

Abilinnapea lausus, et Põltsamaa linn ei suuda vaid oma eelarvest kalmistuga seotud kulutusi katta. Nii jääb ära ka elektroonilise kalmisturegistri koostamine, mis plaanis oli.  Nüüd tuleb leppida sellega, kui kalmistul muru niidetud ja muud heakorratööd tehtud. Kalmistuvaht Madis Roio on siiski juba  suure töö ära teinud ja algandmed Põltsamaa kalmistu kohta on enamasti elektroonilisel kujul olemas. 

Ettevõtjad toetasid

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et kalmistu kulusid aitavad katta Põltsamaa vald ja Pajusi vald. Vaidlused käivad piirkonna omavalitsuste vahel selle üle, kui suur peaks kulude katmisel  olema iga omavalitsuse osa. Möödunud aastal aitasid  kabeli katuse remonti rahastada ka Põltsamaa linna ja valla ettevõtjad.

Linnapea lisas, et võib-olla juba suveks, ent hiljemalt sügiseks saab Põltsamaa linnas käimasoleva veeprojekti raames lahendatud veeprobleem ja rajatakse vähemalt üks korralik  kaev.

Aiaots tõdes, et seni kuni linnavolikogu pole vastavat määrust tühistanud, jätkub hauaplatside ees tasu maksmine endisel viisil. Ka selle tagasimaksmist tuleb linnapea sõnul tõsiselt arutada. 

Hauaplatside registreerimine jätkub

Põltsamaa linnavolikogu liige Uno Valdmets lausus, et tegelikult on linn ennast hauaplatside eest tasu nõudmisega väga rumalasse olukorda pannud. Hauaplatsi eest maksnud inimestele ollakse justkui teada antud, et nende hooldatav plats, kuhu on maetud nende lähedased, kuulub nüüd lõplikult neile. Vastava määruse tühistamisega antakse neile aga justkui teada, et tegelikult see plats ikkagi ametlikult neile ei kuulu. Valdmetsa sõnul on niisugune käitumine inimeste petmine. Siseminister on välja öelnud, et tasu nõudmisega võib kujuneda olukord, kus kunagi esivanemate poolt välja ostetud hauaplatside eest tuleb hakata taas maksma, mis ei ole ministri hinnangul õiguspärane.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein lausus, et kalmistul osutatavate teenuste eest võiks küll tasu küsida, aga mitte hauaplatsi eest.

Sven Lass lisas et hauaplatside tasu nõudmise mitte õiguspäraseks tunnistamisega kaitseb riik huve, mille kohta riigil endal sisuline ülevaade puudub. Tegelikult pole teada, kui paljud inimesed ühte või teist hauaplatsi järjepideva omanikuna kasutavad ja õiguspärase omanikuna valdavad.

Lass lausus, et hauaplatsitasu nõue on mõistlik tühistada, kuid kalmistu korrastamist ja hauaplatside registreerimist tuleb jätkata.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus