Hauaplatsi väljastamise tasu tunnistati kehtetuks

Mõned aastad tagasi otsustas Põltsamaa linnavolikogu pärast üsna paljusid vaidlusi põhjustanud arutelu kehtestada Põltsamaal hauaplatsi väljastamise tasu 15 eurot. Neljapäeval peetud istungil otsustas  volikogu hauaplatsi väljastamise tasu kehtetuks tunnistada.


Põltsamaa abilinnapea, linnamajanduse osakonna juhataja Evely Purre sõnul kehtestas Põltsamaa linnavolikogu 2011. aasta 20. detsembril Põltsamaa linnas hauaplatsi väljastamise tasu. Sellele otsusele on andnud oma hinnangu õiguskantsler ja seda on menetlenud ka regionaalminister ja nad on üksmeelel, et selline tasu ei ole seaduslik. Evely Purre lausus, et nüüd oleks igati mõistlik hauaplatsi väljastamise tasu kehtetuks tunnistada. Abilinnapea lausus, et kui see otsus tunnistada kehtetuks tagasiulatuvalt, tekib tasu maksnud inimestel õigus makstud raha tagasi nõuda.

Põltsamaa linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein küsis ettekandjalt, miks see mitu aastat tagasi kehtestatud tasu tühistamine alles nüüd päevakorda võeti. Evely Purre sõnul jõuti linnavalitsuses tõdemusele, et tasu võtmine pole seaduspärane, 2014. aasta teisel poolel.

Evely Purre töötab Põltsamaa abilinnapea ametis võrdlemisi lühikest aega ja tema sõnul on tal oma eelkäija tegevust keeruline kommenteerida. Margi Eini huvitas, kas see tasu makstakse neile nüüd tagasi. Abilinnapea sõnul on praeguseks saadud inimestelt hauaplatside eest 13 777 eurot.

Evely Purre lausus, et tasu tagasimaksmisest tuleb elanikkonda teavitada ning avalduse alusel on neil õigus see raha tagasi saada. Margus Ääremaa küsis, kas eelarvesse on selleks otstarbeks vastav summa sisse planeeritud. Evely Purre tõdes, et oktoobris-novembris eelarvet planeerides polnud tal veel infot, et hauaplatsitasu kehtetuks võidakse tunnistada. Samas eeldatakse, et seda raha ei pea kogu ulatuses välja maksma n-ö päevapealt, vaid pikema ajavahemiku jooksul. Ka teised omavalitsused on samasuguse tasu tühistanud ja leidnud võimaluse see raha tagasi maksta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus