Hauaplatsi väljastamise tasu tagastamiseks eraldati raha reservfondist

Põltsamaa linnavolikogu toetas 2205 euro suuruse summa eraldamist Põltsamaa linna reserfondist eesmärgiga katta selle summaga hauaplatsi väljastamise tasude tagastamisele tehtud kulutused.


Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et käesoleva aasta 26. juuli seisuga oli hauaplatsi väljastamise tasusid tagasi makstud 2205 euro ulatuses ja ta palus selleks tehtud kulutused katta Põltsamaa linna reservfondi arvelt. Põltsamaa linnavolikogu sätestatud kord näeb ette, et kuni 1000 euro suuruse raha eraldamise üle Põltsamaa linna reservfondist võib otsustada Põltsamaa linnavalitsus. Suurema summa eraldamise puhul reservfondist on vaja taotleda luba Põltsamaa linnavolikogult.

Põltsamaal on olnud palju tõsiseid arutlusi hauaplatsiväljastamise tasu võtmise või sellest loobumise teemal. Vaidlusi peeti ka selle üle, kas hauaplatsi tasu kehtestamine on seadusega kooskõlas või mitte.

Üle nelja ja poole aasta tagasi, 2011. aasta detsembris otsustas Põltsamaa linnavolikogu kehtestada Põltsamaa kalmistul hauaplatsi väljastamise tasuks 15 eurot. Põltsamaa linnavolikogu poolt kehtestatud hauaplatsi tasu tuli maksta kõigil Põltsamaa kalmistul hauaplatsi omavatel inimestel olenemata sellest, kas tegemist oli Põltsamaa linna elanikuga või mitte.

Põltsamaa linnavolikogu käesoleva aasta veebruarikuu istungil rääkis toonane Põltsamaa abilinnapea Evely Purre volikogulastele sellest, et hauaplatsi tasu kehtestamise otsusele on hinnangu andnud nii õiguskantsler kui ka regionaalminister ja nende hinnangul ei ole sellise tasu võtmine seaduspärane. Abilinnapea lisas selgituseks, et kui varasem hauaplatsi tasu kehtestamise otsus tühistatakse, tekib inimestel, kes seda tasu maksnud on, õigus nende makstud summa avalduse alusel tagasi nõuda. Selleks hetkeks oli inimestelt saadud hauaplatsi väljastamise tasuna 13 777 eurot. Tänavu veebruarikuus toimunud istungil otsustas Põltsamaa linnavolikogu varem kehtestatud hauaplatsi väljastamise tasu kehtetuks tunnistada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus