Hasartmängumaksu nõukogust toetuse taotlemise kord on muutunud

Juunis hakkas kehtima uus Hasartmängumaksu Nõukogu tööd reguleeriv määrus, mis muudab senist toetuse taotlemise korda ja kehtestab uue taotluse vormi.


Ühe olulisema muudatusena kehtestab määrus kohustuse esitada taotlus vähemalt kaks kuud enne projekti algust. Nimetatud nõude täitmist hakkab nõukogu kontrollima alles septembrist.
Selleks, et taotluse kohta tehtaks otsus soovitud kuul, peab see jõudma vastavasse ministeeriumisse hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.
Taotlus tuleb esitada ühes eksemplaris vastava ministeeriumi aadressile paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult HMN-i veebilehel hmn.riik.ee avaldatud e-posti aadressile.
Iga kuu vaadatakse läbi väikeprojekte (taotletav summa on kuni 100 000 krooni) ja kord aastas detsembris suurprojekte (taotletav summa on üle 100 000 krooni).
Lubatav halduskulude osakaal taotletavast summast võib olla endiselt maksimaalselt 25 protsenti ja kohustuslik kaas-ja/või omafinantseeringu määr väikeprojektidel 10 protsenti ja suurprojektidel 20 protsenti taotletavast summast.
Loodan, et uuendused muudavad taotlejatele toetuse taotlemise lihtsamaks. Ka nõukogu otsused tehakse taotlejatele nüüdsest teatavaks kiiremini, sest enam ei saadeta paberkandjal protokolli väljavõtteid, vaid protokoll avaldatakse nii nõukogu kui ka ministeeriumite veebilehtedel juba koosoleku päevale järgneval päeval.
KAIA IVA, Riigikogu liige, HMN esimees

blog comments powered by Disqus