Härjanurme Mõis müüdi Taani ettevõttele

Väärtpaberiregister registreeris 3. jaanuaril kolm tehingut, milles vahetasid omanikku kõik 399.000 Härjanurme Mõisa osa koguväärtusega 27 miljonit krooni. Dan-Eesti ASi tehingu läbiviimisel nõustanud Advokaadibüroo Sorainen Law Offices esindaja Paul Künnapi sõnul on Härjanurme Mõisa ost Dan-Eesti esimene investeering Eestisse. Tehingu tulemusel kasvavad Härjanurme Mõisa võimalused. Uutel omanikel on kavas muuhulgas investeerida Härjanurme Mõisa uue vabapidamise lüpsifarmi ehitusse. OÜ Härjanurme Mõis on üks suuremaid põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid Jõgevamaal. Tegeldakse veisekasvatusega ning teravilja, rapsi ja rohtsete söötade varumisega. Härjanurme Mõisal on kokku ligi 1500 hektarit haritavat maad. 2004. aastal tootis ettevõte aastaaruande kohaselt 2366 tonni piima. Ettevõttel oli ligi 900 veist, neist 340 lüpsilehma. Ettevõtte netokäive oli 2004. aastal 12,7 miljonit ja puhaskasum 2,2 miljonit krooni. 2004. aasta aruande koostamise ajal olid Härjanurme Mõisa omanikeks Mart Tooming, Maie Tulp ja Anu Kõrve. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus