Hariduskonverents õpetab andekatega töötama

Täna Kuremaa lossis peetav rahvusvaheline hariduskonverents „Hea kool – võrdsed võimalused” keskendub andekatele lastele ning lähtub Jõgevamaa hea kooli visioonist.

Konverentsi pressiesindaja, Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Margus Kask ütles, et meie koolides keskendutakse palju probleemsetele juhtumitele ehk õpilastele, kel käitumisprobleemid ja õpiraskused.

„Tugistruktuurid on loodud nende jaoks. Kool tegeleb pahatihti ka sotsiaaltööga, mis on ka väga väärtuslik ja õige töö, sest väljalangevus põhikoolist on meeletult suur ja seda tuleb vähendada. Neile, kes saavad väga hästi hakkama ja on andekad igas asjas, pööratakse teenimatult vähe tähelepanu,” tõdes Kask. Tema hinnangul pole ka riigi tasandil loodud tugistruktuure, mis töötaksid samaväärselt nagu mahajääjate jaoks loodud tugistruktuurid.

Kolm teemablokki

Konverents otsibki vastust, kuidas tagada võrdsed võimalused nii mahajääjatele kui ka andekatele. Andekatele on küll olümpiaadid ja Tartu Ülikooli Teaduskool, kuid tegelikkuses vajavad andekad lapsed ka arendavaid ülesandeid, mida on üsna keeruline leida.

Tegelikult on kool terviklik süsteem ja tuleks käsitleda ka kooli juhtimise teemasid ehk mõelda, kuidas õige juhtimine aitab saavutada koolil olukorda, kus kõikidel lastel oleksid võrdsed võimalused arenemiseks.

Konverentsi projektijuhi, Jõgeva valla haridus- ja kultuuritöö peaspetsialisti Marika Prave sõnul pööratakse Euroopas lastele võrdsete võimaluste loomisele suuremat tähelepanu kui praegu veel Eestis.

Konverentsil kõneldakse juhtimisest hariduses, see huvitab Prave sõnul eelkõige koolijuhte.

Igas teemablokis on ka üks välisesineja. Kooli juhtimist kvaliteedi ja arengu suunas käsitleb Utsikteni Gümnaasiumi direktor Dals Edist Rootsist Carl Göran Strutz.

„Temaga koos oleme teostanud ka Jõgeva valla ja Dals Edi kaheaastast projekti „Kooli ja kodu vaheline koostöö”,” rääkis Prave.

Ühe teemana käsitleb konverents ka õpilaste ja õpetajate käitumisharjumusi, st kas mõned käitumismudelid on juba nii sisse juurdunud, et neid oleks tarvis muuta. Hollandi koolijuhi Hans Piederietiga vestles Marika Prave Rumeenias. Et hollandlased otsisid koostöövõimalusi, tulid nad meeleldi oma kogemusi jagama.

Jõgevamaad esindab Neeme Katt

Jõgevamaalt saab sõna Jõgeva Ühisgümnaasiumi keemia ja informaatika õpetaja-metoodik Neeme Katt. Tema on väga paljudele õpilastele andnud võimaluse teha uurimistöid. Need tööd on saanud suure tunnustuse osaliseks nii Euroopas kui ka  Ameerikas.

Kõik maakonna õpetajad on oodatud ettekandeid kuulama.

Konverentsile järgneval päeval viivad välislektorid Jõgevamaa koolides läbi töötoad üldhariduskooli õpetajatele ja koolijuhtidele õppetunni juhtimise teemal ning lasteaedade õpetajatele ja juhtidele pereõppe teemal.

Konverentsi korraldamise idee tekkis Marika Pravel aasta tagasi, kui ta Rumeenias samalaadsel hariduskonverentsil käis. Et Jõgeva linnavalitsuse inimesed olid nõu ja jõuga appi tulemas, samuti maavalitsus ning Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, saigi mõte teoks.

Marika Prave hinnangul oli korraldustoimkond väga tegus ning omavahel arutati läbi kõik esile kerkinud probleemid.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus