Haridusasutustes streigitakse ühest tunnist kolme päevani

Täna ja homme kestab õpetajate streik enam kui kümnes maakonna haridusasutuses, kuid on ka neid, kes streikisid vaid ühe tunni, sest ei saa endale mitmel põhjusel pikemat tööseisakut lubada.

Esku-Kamari kool streikis Jõgeva maakonna koolidest kõige lühemat aega. Nimelt ei jäetud seal õppetööd isegi mitte üheks päevaks katki. Sümboolselt streigiti eile seal vaid tund aega —kella üheksast kümneni. Sel ajal vaatasid vanema astme lapsed filmi ning nooremad said selle aja sisustada mängimisega. Kooli direktori kohusetäitja Vive Müür tõdes, et nende koolis on vähe õpilasi ja õpetajatel on niigi väike töökoormus, seega ei soovinud nad ühest päevapalgast streigi pärast loobuda.

“Me ei saa streigiga lapsi karistada, päris paljud õpilased sõltuvad ka koolitoidust ja nii mõnedki algklasside lapsed oleksid sunnitud kodus üksinda olema, kui me kooli päevaks kinni paneksime,” lisas Vive Müür. Samas on kooli õpetajaskond streikijatega solidaarne ning ideid toetatigi sümboolselt tunniajalise tööseisakuga.  

Olukorra paranemist loodetakse järgmise aasta algul

Voore põhikoolis korraldati streik põhimõttel “hundid söönud ja lambad terved”. Nimelt streigitakse seal homme ja õpilaskodu lapsed saadetakse päev varem koju. Kodunt kooli käivad lapsed võivad reedel koju jääda ning saavad päeva võrra varem nädalavahetust veetma minna.

Kuigi üleriigilise streigi korraldajad eeldasid, et üks kindel streigipäev on 7. märts ja vajadusel streigitakse ka kuni kahel järgneval päeval, tegid Voore kooli õpetajad otsuse streikida ainult 9. märtsil, et mitte õpilaskodu lapsi edasi-tagasi solgutada. Otsus liituda streigiga selle viimasel päeval tehti just õpilaste heaolu ning parimat võimalikku elukorraldust silmas pidades.

Vaimastvere koolis, kus kolmandiku õpilastest moodustavad õpilaskodu lapsed, streikis kogu kollektiiv eile. Tööd ei toimunud ka õpilaskodus; selle asukad saadeti teisipäeva õhtul koju ning kutsuti neljapäeva hommikul tagasi. Vaimastvere kooli streigi usaldusisik Maiu Kaarjärv nentis, et nende kollektiivi arvates on kõige suurem valupunkt praeguses hariduselus õpetajate suur koormus ning lasteaiaõpetajate väikesed palgad ja vähesed puhkusepäevad. 

Lasteaiaõpetajate tööd ei väärtustata piisavalt

“Rohutirtsu” lasteaia õpetajad streikisid eile peaaegu täies koosseisus. Erandiks olid vaid mõned õpetajad, kes tegid streigist hoolimata oma igapäevast tööd. Tänu sellele said need lapsevanemad oma lapsed aeda tuua, kellel neid kuhugi jätta polnud. Siiski oli lasteaias lapsi üsna vähe, lasteaia töötajad selgitasid, et lapsevanemad olid äärmiselt mõistvad ning toetasid nende streiki.

“Oleme olukorras, kus lasteaiaõpetajate tööd väärtustatakse madalamalt kui kooliõpetajate tööd. Ent just alusharidus paneb aluse inimese edasisele arengule. See on nagu maja ehitamine – kui vundamendi ladumist oluliseks ei peeta, kukub maja kokku. Seetõttu nõuame, et lasteaiaõpetajate palk ja puhkus võrdsustatakse riiklikult kooliõpetajate palga ja puhkusega ning õpetaja abide töötasude alammäärasid tõstetakse vähemalt sama protsendi võrra, mille võrra tõstetakse õpetajate töötasu alammäärasid,” nentisid õpetajad.

Õpetajate sõnul töötavad lasteaias enamasti vanemaealised naised, noori juurde ei tule ja mehi lasteaiaõpetajate kohtadel Eestis ei töötagi, mis näitab, et õpetaja töö pole meie riigis hinnas. Ometi on just õpetajad need, kes kannavad edasi meie kultuuri ja väärtusi ühiskonnas. “Rohutirtsu” lasteaia õpetajad võtsid streigipäeval osa ka mitmetest meeleavaldustest nii Tartus kui ka Tallinnas.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus