Haridusalane küsitlus Palamusel

Palamusel koostati sügisel haridusteemaline küsimustik, millele oodatakse nüüd kogukonna liikmetelt vastuseid. Palamuse vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Sirje Kiisi sõnul koostati küsimustik selleks, et teada saada, kui oluliseks peavad sealsed inimesed gümnaasiumihariduse andmise jätkamist Palamuse vallas. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt peab igas gümnaasiumis olema võimalik valida vähemalt kolme erineva õppesuuna vahel.

Praegu on Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis humanitaar- ja reaalõppesuund ning küsitluses soovitaksegi teada, milline võiks vallaelanike arvates olla kolmas suund.

Sirje Kiis lausus, et kolmas õppesuund võiks olla motivaatoriks, mis tekitaks Palamuse ja sealse piirkonna lastes huvi kohalikus  gümnaasiumis õppida.

“Võib-olla meie siin arvame, et kogukond väga tahab, et Palamusel gümnaasium alles jääks, aga tegelikkuses on hoopis teisiti,” nentis Kiis. Õpilaste arvu vähenemise tõttu võib gümnaasiumihariduse andmise jätkamine muutuda mingil hetkel omavalitsuse jaoks liialt koormavaks. Seetõttu püütakse leida võimalus, mis tooks Palamuse gümnaasiumi õppureid juurde. Praegu tehakse koostööd Luua metsanduskooliga, et üks õppesuund juurde luua. Kaalutud on retkejuhi eelkutseõpet.

Novembris välja antud küsimustele oli eelmise nädala seisuga tagasiside saabunud umbes 50 vastanult. Sirje Kiisi sõnul on seda tõsisemate järelduste tegemiseks vähe ja seetõttu pikendasid nad vastamise aega jaanuari lõpuni. Küsimustele on võimalik vastata nii interneti vahendusel kui ka paberkandjal. Paberkandjal küsimustikud on viidud lasteaeda, Palamuse kauplusse ja mujale, kus rahvas rohkem liigub.

Põhiliselt on seni vastatud siiski interneti teel. Vastustest tehakse kokkuvõtted ja sellest kirjutatakse ka Palamuse valla ajalehes. Kevadel on plaanis korraldada ka Palamuse valla hariduskonverents.  

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus