Haridus- ja teadusministeeriumi töötajad külastasid Jõgevamaad

Põltsamaa Ametikooli direktor Viive Kibena rääkis haridus- ja teadusministeeriumi esindusele, et õppetingimuste tänapäevasemaks muutmiseks  vajaksid kaasajastamist kokanduse, autoõpetuse ja ehituse eriala laborid

“Haridus-ja teadusministeerium peab oluliseks, et kutseharidusmaastikul väärika koha leidnud Põltsamaa Ametikool edasi areneks. Mõistagi jätkub riigipoolne toetamine ja usutavasti saab see kool ka rohkem Euroopa Liidu fondide rahasid, ” lausus asekantsler Madis Lepajõe.

Luua Metsanduskoolis tutvustati haridus- ja teadusministeeriumi esindajatele viimati ehitatud hooneid: 2005. aastal valminud ühiselamut ja kaasaegset õppetöökoda, mis avatakse 28. septembril. Direktor Haana Zuba teavitas ka õppeasutuse tõsisematest probleemidest. “Senini oleme õpilasi toitlustanud Luual asuvas eraettevõttes, kuid kool vajaks siiski oma sööklat. Tarvis oleks ka kaasaegset spordisaali, sest praegune võimla ei vasta ei õpilaste vajadustele ega kaasaegse huvitegevuse nõuetele,” rääkis metsanduskooli direktriss.

Põltsamaal asuvas Allika Avatud Noortekeskuses huvitus haridus- ja teadusministeeriumi esindus, kuidas selles asutuses on noorsootööks kasutatud Euroopa Liidust laekunud rahasid. Põltsamaa Muusikakoolis oldi aga vestlusringis Põltsamaa piirkonna omavalitsusjuhtidega

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus