Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrguosakonna juhataja Raivo Trummal filiaali ideest:

Tänase seisuga ei ole Mustvee vald ministeeriumi poole sel teemal pöördunud ning täpsemat sisu teadmata on raske konkreetset plaani kommenteerida.


Riigigümnaasiumi filiaali asutamisega meil seni kogemusi ei ole. Üldjuhul ei ole see hea lahendus, sest tekivad nii korralduslikud kui ka sisulised küsimused – väikese õpilaste arvuga filiaali pidamine ei ole majanduslikult mõistlik ega pruugi anda ka õpilastele vajalikke oskusi, pädevusi ja valikuvõimalusi määral, mida saaksid riigigümnaasiumis õppides. Avinurme gümnaasiumis õpib gümnaasiumiastmes 22 õpilast ning prognoos näitab piirkonnas õpilaste arvu langust. Seega gümnaasiumiosa säilitamine Avinurmes ei ole pikemas perspektiivis võimalik ka tegutsemisvormi muutmise korral.
Küll tuleb tunnustada valda selle eest, et hariduskorraldusele suuremat tähelepanu pööratakse, sest oluline on tagada nii piirkonna õpilastele kvaliteetse hariduse kättesaadavus kui ka koolivõrgu optimaalse lahendus. Oleme kindlasti valmis kaasa mõtlema ja aitama, et leida parimaid lahendusi piirkonna õpilaste jaoks ning loomulikult on kõik Mustvee valla õpilased oodatud Jõgeva riigigümnaasiumisse, kus võimaldatakse väga heal tasemel gümnaasiumiharidust. Jõgevamaa gümnaasiumis õpivad tänagi õpilased kaugematest kohtadest (nt Rakke, Simuna jne). Tagatud on ühistranspordiga tasuta sõit kooli ja kodu vahel, hüvitatakse majutuskulud 50 euro ulatuses ning tagatakse tasuta koolilõuna.

blog comments powered by Disqus