Haridus- ja teadusministeerium informeerib kõrgkooli sisseastujaid

Veebilehelt http://www.hm.ee/sisseastujale.html leiab võrreldavat ja objektiivset infot erakõrgkooli valikul. Samuti on portaalis vastatud korduma kippuvatele küsimustele ja välja toodud viited tähtsamatele linkidele.

Erakooli õppima asudes tuleks kindlasti kontrollida koolitusloa olemasolu õppekavale, mille alusel kavatsetakse õppima asuda. Samuti tuleks kontrollida, kas pakutav õppekava ja kool on akrediteeritud, kuna akrediteerimata õppekava alusel omandatud kõrgharidust tõendavaid diplomeid riiklikult ei tunnustata. Kindlasti tuleks üle kontrollida kooli finantsolukord, et olla kindel õppeasutuse elujõulises tulevikus.

Lepingu sõlmimisel erakooliga tuleks meeles pidada, et sisseastuja sõlmiks lepingu kooli omaniku, mitte kooliga, sest kool ei ole iseseisev juriidiline asutus, vaid kooli omaniku asutus. Seega ei anna kooliga sõlmitud leping piisavalt tagatisi näiteks lepingupoolte vahelises kohtuvaidluses. Samuti tasub tähelepanu pöörata lepingus olevatele hariduse omandaja õigustele ning hariduse pakkuja kohustustele.

Huvi peaks tundma ka kooli õpilaste arvu vastu, sest kriitiliselt väike õpilaste arv on ohumärk õppekvaliteedile.

TRIIN SAAR

blog comments powered by Disqus