Hansapank loob varakindlustusseltsi

Seltsi registreerimiseks on esitatud Finantsinspektsioonile avaldus koos vajalike dokumentidega 17. jaanuaril 2006. Hansapank Eesti peadirektori Priit Põldoja kinnitusel on kahjukindlustus Hansapank Eesti üks strateegilistest valdkondadest, mida kavatsetakse lähiaastatel tõsiselt edasi arendada. Põldoja sõnul täidab loodav kindlustusselts tühimiku Eesti kindlustusturul, mida ükski senine turuosaline ei ole soovinud katta. ?Meie eesmärk on pakkuda lihtsaid ja mugavalt kättesaadavaid varakindlustusteenuseid. Usume, et kindlustust on võimalik pakkuda ka nii, et kliendil on seda kerge osta ja meil lihtne seda kontorivõrgus ning internetis müüa,? rääkis Põldoja. Selts ei kavanda luua iseseisvat jaotusvõrku, vaid varakindlustust hakatakse müüma panga ning liisingu jaotuskanalites, hoides seeläbi oluliselt kokku ka seltsi administratiivkulusid. ?Leian, et Hansapangal on unikaalne võimalus erinevaid finantstooteid kuluefektiivselt paketeerida ning sellega klientide jaoks uut väärtust luua,? märkis Põldoja. Hansapank on seni vahendanud oma klientidele varakindlustustooteid koos autoliisingu ja eluasemelaenudega ning müünud elukindlustustooteid. Praegu kindlustab Hansa Kindlustusmaakleri vahendusel oma auto üle 80% Hansa Liisingu uutest sõidukiliisingu klientidest ja oma kodu üle 60% Hansapanga uutest kodulaenuklientidest. Hansa Kindlustusmaakler vahendab kogu turu kindlustuspreemiatest 21%. Uue varakindlustusseltsi tulekuks on Põldoja sõnul aeg küps. ?Kui arvestame Eesti varakindlustusturu suurt mahtu, mis eelmisel aastal küündis 2.7 miljardi kroonini, ning turuosaliste väikest arvu, on kõik võimalused edukaks turule sisenemiseks olemas. Samas on Eesti kindlustusturg veel kasvufaasis – meil kogutakse keskmiselt kaks korda vähem kindlustuspreemiaid elaniku kohta kui teistes Euroopa Liidu uutes liikmesriikides. Tahame olla kindlustusturu arengutes osalised,? rääkis Põldoja. Loodav varakindlustusselts hakkab pakkuma varakindlustuse põhitooteid nii era- kui ka äriklientidele. Kindlustusportfelli hakkavad kuuluma kasko- ja liikluskindlustus, kodu- ning õnnetusjuhtumikindlustus ja reisikindlustus. Kahjude menetlemiseks luuakse ka oma kahjukäsitlusüksus. Kõigi eelduste kohaselt alustab selts tegevust mais, pärast finantsinspektsioonilt vastava loa saamist. Seni on Hansapank vahendanud teiste kindlustusfirmade varakindlustusteenuseid Hansa Kindlustusmaakleri kaudu. Hansa Kindlustusmaakleri juht Kaido Tõnisson ütles, et firma jätkab praegu oma tavapärast tegevust. ?Maaklerfirma igapäevategevust uue seltsi loomine ei mõjuta. Järgmised 6-7 kuud teeme oma tavapärast tööd ja klientide teenindamine jätkub,? selgitas Tõnisson. Tõnisson rõhutas, et kõik Hansa Kindlustusmaakleri vahendusel sõlmitud kindlustuslepingud jäävad kehtima. Samuti hoolitseb maaklerfirma jätkuvalt selle eest, et klientide kindlustuslepingud saaksid õigeaegselt uuendatud. Eesti varakindlustusturul tegutseb täna 8 Eestis litsentseeritud varakindlustusseltsi. 2005. aastal oli varakindlustusturu maht u 2.7 miljardit krooni, mis jaguneb nelja suurema kindlustusseltsi vahel – If Eesti Kindlustus (40%), Ergo Kindlustus (27%), Seesam Kindlustus (16%), Salva Kindlustus (11%). 2005. aastal oli turu juurdekasv 13%. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus