Hansapank aitab ettevõtjatel ja põllumeestel taotleda Euroopa Liidu toetusrahasid

Taotluste vastuvõtmisega on alustanud juba nii Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Võib eeldada, et huvi erinevate struktuuritoetuste vastu saab suur olema, sest soovid ja ootused on suuremad, kui toetustena väljamakstav summa võimaldab.

Toetust saavad korrektsed projektid

Seda vajalikum on oma projekt korrektselt, kõigi nõuete kohaselt kirja panna ning õigeaegselt esitada. Ka on oluline teada taotlusega kaasnevaid kitsendusi. Näiteks kuna struktuurifondidest tehakse väljamakseid enamasti alles peale projekti valmimist, peab taotleja leidma seni võimaluse projekti iseseisvaks rahastamiseks ehk sildfinantseerimiseks. Eelrahastamine on võimalik vaid väga piiratud tingimustel.

Hansapanga kaasabil on võimalik nendest takistustest siiski üle olla ning vajalik finantseering õigeaegselt leida, et projekti teostamine raha puudumise tõttu venima ei jääks.

Lisaks saab taotleja küsida meilt nõu ka selles, milline Euroopa Liidu (EL) toetusi jagav rakendusüksus soovitud toetust vahendab, st kelle poole tasub oma taotlusega pöörduda.

EL struktuurifondidest raha taotlemine on paljudele meist uus kogemus, mistõttu on loomulik, et toetusrahade taotlejad pöörduvad nõu küsimiseks näiteks meie panga töötajate poole.

Kuidas saab pank taotlejatele abiks olla?

Struktuurifondist toetuste taotlejatele pakub Hansapank võimalusi nii struktuuritoetuse kui projekti omafinantseeringu osa rahastamiseks. Lahendusi on seejuures mitmeid. Alates soodustingimustel arvelduskrediidist ja lõpetades liisingfinantseerimisega.

Struktuurifondide poolt toetatavate projektide finantseerimisel pakume 50-protsendilist lepingusoodustust.

Projekti pangapoolsel eelrahastamisel on võimalus nihutada laenu või liisingu tagasimakse tähtaeg laenuperioodi lõppu, ajaks kui struktuurifondide toetus on laekunud. Samuti ei kaasne täiendavaid kulutusi, kui soovitakse struktuuritoetuste rahastamiseks võetud laenu ennetähtaegselt tagastada.

Hansapanga konkreetsed pakkumised nii toetuse sildfinantseerimisel kui omakapitali osa finantseerimisel on järgmised:

 

Toetuse sildfinantseerimine

Omakapitali osa rahastamine

Kinnisvara, ehitus

Lühiajaline laen või faktooring

Pikaajaline laen

Infrastruktuur

Lühiajaline laen või faktooring

Pikaajaline laen

Koolitus ja arendusprojektid

Lühiajaline laen või arvelduskrediit

Pikaajaline laen

Masinad, seadmed ja tehnika

Lühiajaline laen või arvelduskrediit

Seadmete liising, põllumajandusteh-nika liising

Pangapoolsete lisafinantseeringute vormistamise oleme teinud võimalikult lihtsaks. Näiteks kui taotleja vajab täiendavat finantseerimist nii toetusraha kui omakapitali osas, vormistame tehingud ühe lepinguna.

Klientide senised pöördumised on näidanud, et panga kohene kaasamine ning oma soovidest rääkimine on aidanud klientidel oma projekte paremini taotlusteks vormistada.

ANNE SULLING, Hansapanga Euroopa Liidu projektijuht.

blog comments powered by Disqus