Hambaproteesihüvitist saavad taotleda ka töövõimetuspensionärid

Käesoleva aasta 1. augustil jõustus ravikindlustuse seaduse muudatus, mis laiendas tunduvalt nende isikute ringi, kellele haigekassa saab hüvitada tehtud kulutusi hambaproteeside eest. Nüüd on võimalik proteesihüvitist taotleda ka töövõimetuspensionäridel.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saavatele  vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele hüvitab haigekassa kuni 4000 krooni kolme aasta jooksul hambaproteeside maksumusest. Siin ei arvestata ainult uute proteeside valmistamist, vaid kui proteeside tegemisest jääb raha üle, siis saab antud summat kasutada ka proteeside parandustöödeks.

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud pensionide seaduse alusel, tekib õigus hambaproteesihüvitisele alates 63-aastaseks saamisest.

Proteesihüvitist saab taotleda kas hambaarsti kaudu, kelle juures proteesid valmistatakse või esitades ise dokumendid haigekassale (mõlemat korraga ei saa). Kui hambaarst esitab dokumendid haigekassale, siis tuleb arstile saadava hüvitisesumma võrra vähem maksta. See võimalus on ka patsiendile mugavam. Kui aga arsti juures lepitakse kokku, et patsient tasub ise kogu proteesi maksumuse, tuleb tal hüvitise taotlemiseks esitada tasumist tõendavad dokumendid ja vastav avaldus haigekassale. Sellisel juhul kannab haigekassa proteesihüvitise 90 päeva jooksul kindlustatu pangaarvele.

Kui varem ei ole pensionärile hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama sellest kuupäevast, millal esimesed proteesid valmis said. Uuesti tekib patsiendil õigus proteesihüvitise taotlemiseks haigekassast siis, kui on möödas 3 aastat eelmise proteesi maksumuse hüvitamisest.

Kui inimene kasutab proteesihüvitise summat mitmes jaos, näiteks kui polegi vaja valmistada uusi hambaproteese ja piisab proteeside parandamisest või mõne lisahambaga täiendamisest, siis arvestatakse 3-aastast perioodi esimese hambaproteeside tegemise või parandamise arve lõpetamise kuupäevast.

Meeles tuleb aga pidada seda, et kasutamata jäänud hüvitise osa ei ole võimalik järgmisse perioodi üle kanda. Tegemist on ikkagi hüvitisega, mida saab taotleda ainult siis, kui inimene on saanud hambaproteesiga seotud teenust ja maksnud selle eest. Kulutusi tegemata ja neid tõendamata ei ole võimalik haigekassalt hüvitist saada.

Hambaproteeside maksumus võib kõikuda suurtes piirides, olenevalt kasutatava materjali maksumusest ja töö keerukusest. Hambaproteesihüvitis käib patsiendiga kaasas ning ta võib ise otsustada, missuguses Eestimaa piirkonna raviasutuses ta otsustab proteesid valmistada lasta.

Kui pensionär ei mäleta täpselt või kahtleb, kas eelmisest hambaproteesihüvitise taotlemisest on juba kolm aastat möödas, soovitame tal enne hambaarsti juurde pöördumist see täpselt järele uurida. Selleks saab ta tööpäevadel helistada haigekassa infotelefonile numbril 16363

Nõu saab nii haigekassa koduleheküljelt aadressil www.haigekassa.ee  kui ka pöördudes haigekassa klienditeenindusbüroodesse.

Lisaks on kõigil kindlustatutel, kes on vanemad kui 19 aastat, võimalik kasutada ka hambaravihüvitist.

PILLE KÄISS,

Haigekassa Tartu osakonna

klienditeeninduse büroo juhataja kt

blog comments powered by Disqus