Haldusreformi pidurdab IRL

Minu meelest pole õige regionaalminister Kiisleri väide, et haldusreformi piduriks on teised koalitsioonierakonnad, kuna Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ise ei ole suutnud esitada valitsusele haldusreformi kava.

Rahvaliidu hinnangul peaks regionaalminister esmalt esitama kava, sest üsna võimatu on toetada seda, mida pole. Haldusreform on midagi enamat kui territoriaalne reform. Üsna lihtne on joonlaua ja pliiatsiga kaardile ruute joonistada, mõnevõrra keerulisem on lahendada regionaalhalduse sisulisi küsimusi. Kui Kiisler oleks valitsusele esitanud eelmiste regionaalministrite kava, siis liiguksime täna juba reformi teostamise suunas.

Endine regionaalminister Reimaa esitas reformikava, mida toetasid ka teised valitsuserakonnad, kuid just see võis Reimaale saatuslikuks saada. IRL oleks pidanud edasi arendama Reimaa reformi, mille algatas Rahvaliidu regionaalminister Jaan Õunapuu.

Aasta jooksul ei ole IRL suutnud toime tulla regionaalküsimustega. Tänaseni on lahendamata regionaalhalduse korraldamise küsimused, millest tuleneb määramatus ja süvenevad piirkondlikud erinevused. Küsimus on, kas tekkinud olukorra on põhjustanud regionaalministri suutmatus või ei ole IRL võimaldanud regionaalministril eesmärke teostada.

Võimalik saab olla vaid vabatahtlik liitumine, mis tugineb kohalike elanike soovile. Valitsus eksib, kui käsitleb omavalitsusi riiklikena, mida saab poliitilise mõju kehtestamise eesmärgil sunniviisiliselt liita või lahutada.

Rahvaliit ei ole reformide vastu, kuid leiab, et muudatusi tuleb alustada maakonna tasandilt.

KAJAR LEMBER,

Rahvaliidu peasekretär

blog comments powered by Disqus