Haldusreform on paratamatus

Haldusreform ei paku üksnes võimalusi, tegemist on paratamatu sammuga. Omavalitsuste ametimeestel on palju võimu, kuid olematu vastutus. Omavalitsuste ‒ oma äranägemisel, aga meie nimel valitsejate ‒ võim vajaks kärpimist. Valitsuskantside arvu kärpimine oleks esimeseks sammuks, mis võimaldaks lõhkuda klannisidemeid ja võimaldaks leida uusi, tõeliselt kodanike huvisid teenivaid rahvateenreid.

Omavalitsuste halduskulude vähendamine ei tee meie elukeskkonda viletsamaks. Väide, et omavalitsused mängivad meie tegemises olulist rolli ehk korraldavad haridust, teede korrashoidu, sotsiaalhoolet, ehitustegevust ja muud ühiskonnaelu on pooltõde. Teenused tellitakse. Omavalitsused vaid otsustavad, kellelt neid tellida ja kelle arveid maksta. Lasteaedade rahastamised, vallale või linnale laenuvõtmised, mahukad investeeringud ja paljud teised tähtsad otsused sünnivad kinniste uste taga väikse seltskonna tahtel. Volikogud koosnevad neile lojaalsetest käetõstjatest. Sedasi ei tohiks jätkata.

Riigikontrolli aruandeid sirvides tulevad külmavärinad seljale. Omavalitsused on inimestele esmaseks ja lähedasemaks kokkupuuteks avaliku sektoriga, kuid neis kogetakse isiklikule kasule orienteeritust. Olukord ei lähe paremaks. Keskkriminaalpolitsei juht kinnitab, et korruptsioonijuhused jätkavad kasvutedentsi.

Omavalitsuste maksutulu kasvab, kasvavad ka hõlptulu ihaldavate read. Turu-uuringute AS-i korraldatud ja rahandusministeeriumi tellitud küsitluste järgi toetab või pigem toetab haldusreformi läbiviimist 48 protsenti, vastaste rivi koosneb 28 protsendist elanikkonnast. Oma arvamust ei osanud öelda 24 protsenti vastanutest. Ühiskonnaliikmete enamus ootab omavalitsuste reformismist.

Omavalitsustes askeldavate ja poliitiliste otsustajate vastuseis üldsuse tahtele on mõistetav. Ütleb ju ka vanarahva tarkus, et enda särk pidavat ihule lähemal olema.

Eesti tuleks muuta aga ametnike riigist kodanike riigiks. Otsustajate ring laiendamine tagaks enamuse seisukohalt vaadates senisest tarmukamaid otsuseid, lisaks närbuma hakanud demokraatiavõrsetele huumust.

Saime hakkama ühiskonnakorraldust muutva laulva revolutsiooniga, same hakkama ka haldusreformiga. Bürokraatiavõrsete ja klannisuhete kärpimine tagab meie lastele helge tuleviku.

EUGEN VEGES

blog comments powered by Disqus