Haldusreform annab Kalevipoja Kojale uued võimalused

Sihtasutust Kalevipoja Koda teatakse praegu ennekõike Kääpa piirkonna seltsielu edendajana, Kalevipoja muuseumi ja eeposekangelasega seotud teemade arendajana. Seoses omavalitsuste liitumisega saab koda endale aga märksa mitmekülgsemad ülesanded ja muutub kogu kohapealset elu korraldavaks kogukonnakoguks.


Arvestades seda valisid Kääpa ja selle ümbruse elanikud rahvakoosolekul salajasel hääletamisel sihtasutuse Kalevipoja Koda nõukogusse uued liikmed Maiko Koorti, Annika Orase, Andri Plato, Astra Sääliku ja Evelin Tamme.

Saare vallavolikogu esimehe, RMK külastusjuhi ametit pidava Andri Plato sõnul peab sihtasutus Kalevipoja Koda pärast haldusreformi saama esimeseks kohaks, kuhu paikkonna inimesed kohalike probleemidega pöörduvad. “Tähtis on, et nad vajalikud teenused võimalikult kodu lähedalt kätte saaksid. Samas peab Kalevipoja Koda olema erinevate küsimuste lahendamisel usaldusäärseks koostööpartneriks tulevasele Mustvee vallale. Uuele vallale peame andma signaali, et meie piirkonda on mõtet kaasata ja sellesse tasub panustada.”

Kõik vajavad kaasarääkimisvõimalusi

“Mul on energiat ja tahtmist, mida kogukonna ellu panustada. Saaksin mitmel viisil kasulik olla. Nii nõustusingi kandideerima Kalevipoja Koja nõukokku,” ütles Kääpa lasteaiarühma õpetaja Evelin Tamm.

“Meie piirkonnas pole just väga palju inimesi. Seda silmas pidades on igaüks väärtuslik. Keegi ei tohiks end tunda kõrvalejäänuna. Kõik peavad saama kaasa rääkida oma kodukoha elus. Oluline on inimesi motiveerida ja innustada, süvendada arusaamist, et ise saab palju ära teha.”

Tamm leiab, et lähtudes ametist saab ta Kalevipoja Koja nõukogus kõige paremini kaasa rääkida just laste ja noorte valdkonna töödes ja tegemistes. “Lasteaias oleme läbi viinud ühiseid ettevõtmisi lapsevanematega. Meie noored õpivad erinevates koolides. Arvestades seda tuleks rohkem tähelepanu pöörata nende omavahelisele suhtlemisele ja koostööle.”

Kahekordse kõrgharidusega, erinevates ettevõtlusvaldkondades töötanud Annika Oras, kes on praegu koduperenaine, ütles, et tema kandidatuuri Kalevipoja Koja nõukogusse seadis üles koja praegune juht Jüri Morozov. “Et tulevikus kuulub Saare vald Mustvee valla koosseisu, on väga oluline omada siin kohalikest inimestest koosnevat nõukogu, mis võimaldaks asju korralda nii nagu Kääpa küla rahvas soovib. Kaugemalt juhtimine ei saa olla väga tõhus, kui ei teata kohalike elanike vajadusi. Püüan edendada Kääpa küla elu läbi erinevate lisavääruste. Sooviksin rohkem kaasata kohalikke elanikke. Selleks on tarvis hästi teada paikkonna inimeste soove. Mõtteid on palju, kust alustada, peame nõukoguga juba läbi rääkima.”

Firmas Mäerand Grupp töötav Astra Säälik ütles, et Kääpa piirkonnas on nii kohalikele kui kaugemalt tulijatele tugev mõju rahvamajal, raamatukogul, Kalevipoja muuseumil. “Peame otsima võimalusi, kuidas nende asutuste läbi kogukonda veelgi tugevamaks muuta. Minu kandidatuuri Kalevipoja Koja nõukogusse pakkus välja Evelin Tamm. Nõustusin kandideerima, sest soovin, et mu koduküla jääks püsima. Minu suurimaks motivaatoriks on mu ema. Oma lapsepõlvest mäletan, kuidas ta töötas aktiviseerimiskeskuse juhatajana, soovis külaelu paremaks muuta, kogukonda ühendada,” lausus Astra.

“Soovin Kääpa külla kauaks elama jääda ja tahaksin, et mu lastel oleks siin sama vinge lapsepõlv kui minul. Selle tagamiseks saan ma ise väga palju ära teha,” lausus ta.

Eesmärgiks ülikiire internet

IT-ettevõtja Maiko Koort on Kääpa piirkonnaga seotud eraeluliselt ja tööalaselt. “Edasine läheb mulle korda, mistõttu otsustasin kandideerida Kalevipoja Koja nõukogusse.

Olukorras, kus meie piirkonna tegevusi ja teenuseid arendatakse ja viiakse ellu sihtasutuste kaudu, on tähtis, et nende asutuste tegevused oleksid läbimõeldud ja jätkusuutlikud ning tööd teeksid head spetsialistid. Kalevipoja Koja nõukogul on ühinenud Mustvee vallas väga oluline roll, sest nõukogu ülesanneteks on sihtasutuse tegevuse kavandamine ja juhtimine ning samuti järelevalve tegevuse üle,” lisas ta.

“Ettevõtte juhina on mul kogemus organisatsiooni turundamises ja mainekujunduses. Selles valdkonnas tahan panustada ka sihtasutuse tegevusse. Üheks oluliseks teemaks ja valupunktiks meie piirkonnas on kiire internetiühenduse puudumine. Viimaseid arenguid jälgides on selge, et mitte kunagi varem ei ole me olnud lähemal võimalusele tuua ülikiire internetiühendus kõigisse siin piirkonnas asuvatesse kodudesse. Selle jaoks, et ühendus jõuaks iga tarbijani, on vaja vastu võtta õigeid otsuseid ja seda võimalikult kiiresti. Korralikult toimiv ühendus on aluseks kvaliteetse teenuse pakkumisel ning uute teenuste ja lahenduste väljaarendamisel,” ütles Koort.

“Aastast 2014 olen osutanud siinsele piirkonnale IT-teenuseid ning lisaks IT-valdkonnale on mul hea ülevaade Saare valla asutuste päevakajalistest teemadest ja murekohtadest. Sellest tulenevalt olen otsustanud ka sügisel aset leidvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerida ja osutudes valituks, seista uues Mustvee valla volikogus sihtasutuse Kalevipoja Koda hea käekäigu eest,” lisas ta.

Rahvakoosolekut Kääpal juhtis Saare vallavanem Hannes Soosaar, kes on Kalevipoja Koja nõukogu esimees. Ta andis ülevaate ka seoses haldusreformiga ees ootavatest ümberkorraldustest. Soosaare sõnul on põhjalikult läbi mõeldud, kuidas võiks tulevikus kasutada praeguse Saare vallamaja ruume. “Minu hinnangul võiks seal olla raamatukogu, noortekeskus ja perearstikabinet,” ütles ta. Soosaare sõnul on loogiline, kui Kääpa piirkonnas korraldavad ja teostavad ka tulevikus kohalike teede hooldamist ja muidki kommunaaltöid paikkonna ettevõtted.

Kauaaegne omavalitsusjuht, praegune Kalevipoja Koja juhataja, Jüri Morozov kutsus üles paikkonna inimesi võimalikult mõtteerksad ja tegusad olema, sest ainult nii on võimalik oma vajaduste ja huvide eest väljas olla.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus