Halduslepingu sõlmimine kiideti heaks

 

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil informeeris Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots volikogu liikmeid sellest, et 2009. aastal välja antud keskkonnaministri käskkirjaga on Põltsamaa linnale kehtestatud reovee kogumise ala, mis lisaks Põltsamaa linnale hõlmab Võhmanõmme küla, Pauastvere küla ja Mällikvere küla Mõhu piirkonda. Nimetatud alad asuvad küll Põltsamaa valla territooriumil, kuid on liidetud Põltsamaa linna reoveekogumise alaga. Seetõttu on Põltsamaa vald nõus rahastama valla piires teostatavaid vee- ja kanalisatsioontrasside ehitustöid.

Edaspidi hakkab Võhmanõmme külas, Pauastvere külas ning Mällikvere küla Mõhu piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenust tarbivate klientidega tegelema Põltsamaa Varahaldus OÜ. Sellest tulenevalt tegi Jaan Aiaots ettepaneku sõlmida haldusleping Põltsamaa linna, Põltsamaa valla ja Põltsamaa Varahalduse OÜ vahel. Põltsamaa linnavolikogu kiitis oma otsusega linnapea ettepaneku heaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus